Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Vitajte na stránkach Školy života...

O práci, tanci a zápase

Zábavné domáce práce

Zábavné domáce práce, ale skúsme myšlienku rozvinúť:

Prečo by sme prácu nemohli vykonávať ako fitness? Fitness tela alebo fitness mysle? Prečo si ľudia najprv ničia zdravie prácou a potom si ho regenerujú fitnessom, dovolenkou, rekreáciou, pobytom v nemocnici? Prečo tou rekreáciou nemôže byť práca?

Čo takto zmeniť posilovne na pracoviská? Športoviská na dielne? Počas olympiády vyhnať športovcov na polia, druhých na stavby, tretích k remeslám? Ide to?

Čítať celý článok...  

Veľká noc 2015

Pre mňa má Veľká noc 3 rozmery:

Šibačka1. Sviatok jari, prebúdzanie prírody, ukončenie kráľovstva Moreny. Šibanie oživujúcim prútikom a preberajúcou vodou má svoj význam, ctím si túto našu tradíciu.

Ale to nestačí. Kráľovstvom Moreny je totižto aj chladný svet bez súcitu, svet, v ktorom sa snažia jednotlivci urvať si, čo sa dá, na úkor ostatných ľudí, aj prírody.

 

 

Čítať celý článok...  

Prečo volím Helenu Mezenskú za prezidentku Slovenska?

Helena Mezenská - naša prezidentkaPrezidentské voľby 2014. Má duchovne zameraná Škola života čo k nim povedať? Pre tých, ktorí si snáď ešte myslia, že náboženstvo a duchovno sa má zaoberať vecami ľudského vnútra a nemá sa starieť do politiky alebo si snáď myslia, že politika je špinavá vec:

Duchovno rieši v prvom rade čistotu vnútorného prežívania, krásu nepodmieneného šťastia a naplnenosť životného poslania. Duchovno prebúdza človeka, aby bol Človekom a mení ľudí, aby boli Ľudstvom. Ak má človek nečisté vnútro, je nečistá aj spoločnosť a je špinavá aj politika. Čistí ľudia zase vytvárajú čistú spoločnosť a čistú politiku. Každá palica má dva konce a oba jej patria. Duchovno má rozmer osobnostný a rovnako aj spoločenský. Nedajú sa od seba oddeliť, keď sa učíme byť dobrým Človekom, vytvárame aj dobrú Spoločnosť. Keď hľadáme riešenie chýb v spoločnosti aj zmenou v sebe samom, približujeme sa k Ľudskosti v nás. A práve to je tá pravá a čistá politika.

Čítať celý článok...  

"Diabolská proradnost a prolhanost" Európskej únie rukolapne DOKÁZANÁ !!

(pardón, že slovenčina nemá tak úžasné výrazy)

Ako sme sa priblížili k ďalšej svetovej vojne.

Dôkaz proradnosti a prolhanosti EU tu:

V piatok 21.2.2014 o 11:00 bola na Ukrajine vyjednaná mierová dohoda sprostredkovaná predstaviteľmi EU, konkrétne nemeckým a poľským ministrom zahraničia, medzi vládnucim prezidentom a tromi opozičnými vodcami. Po istých prieťahoch s dohodou súhlasili aj vodcovia Majdanu, teda demonštranti. Dohodu podpísali o 14:59.

Čítať celý článok...  

V čom sa Marx mýlil?

Marxizmus. Štyridsaťročná skúsenosť. Názory sú rôzne. niektorí hovoria: Bolo lepšie. Iní hovoria: Bola to diktatúra. Ako to teda je?

Isté je, že v poslednej dobe dochádza k renesancii marxizmu. Aj u nás vznikajú radikálne marxistické skupiny, ktoré kričia: Odstráňme vykorisťovanie, zrušme súkromné vlastníctvo, všetku výrobu do rúk štátu. Tieto skupiny nie sú ojedinelé, ale sú celosvetovo pospájané.

Celkovo popularita Marxa je dosť rozšírená v rôznych skupinách, od intelektuálov, volajúcich "Späť k Marxovi", až po povedzme katolíkov, kde je časť Marxovho učenia prebratá v Teológii oslobodenia, ktorej hlavnými predstaviteľmi sú katolícki kňazi a biskupi z Latinskej Ameriky, ťažko skúšanej a ťažko utláčanej.

Čítať celý článok...  

Zabudnutý Platón

Kde sa dvaja bijú, víťazí tretí

Úvaha o živote pred a po živote, z pohľadu "Cui bono" - "Komu/čomu to osoží"

Platón

Akú má cenu zaoberať sa životom pred narodením a životom po smrti? Nestačí človeku žiť tak, ako cíti, žiť prítomnosťou, žiť slušne, spoločensky, byť šťastný s tým, čo mu život priniesol a nešpekulovať, čo je za dverami, ktoré je ťažké až nemožné otvoriť?

Som za to, že má zmysel zaoberať sa aj vecami medzi nebom a zemou. Prvým dôvodom je všeobecná ľudská túžba po poznaní, chceme poznať, chceme pochopiť, chceme rozumieť, chceme vedieť. Navyše si treba uvedomiť, že to, čo považujeme za svoju vlastnú prirodzenosť a za spontánnu prítomnosť, je vo veľkej miere podmienené historicky. Proste aj svoje myšlienky a názory, čo ako sa zdajú byť naše vlastné, sme v skutočnosti z veľkej časti zdedili po predkoch. V tomto nás najviac ovplyvnilo kresťanstvo. Ovplyvnilo veriacich aj neveriacich. Kresťanstvo, ktoré ponúka istý nadhľad nad životom v zmysle témy. Aj preto má zmysel si veci rozobrať, zostúpiť trochu do toho spoločenského podvedomia a pozrieť si, čo sú to za živiny, z ktorých vyrastáme ako strom zo zeme.

Čítať celý článok...