[Od: Martin Varsík]

CESTA Z LABYRINTU

Zaujímam sa o dianie vo svete, v mojom okolí a aj v sebe samom. Dnes je mnoho ľudí, ktorí vidia a vedia, že v spoločnosti je veľa zlého, veľa vecí nefunguje ako by malo a celá spoločnosť ako taká trpí. Veľa ľudí po celom svete ako aj u nás na Slovensku sa pokúša niečo urobiť, niečo zmeniť.
Na Slovensku vznikajú rôzne skupiny, ktoré sa pokúšajú o premenu na hodnotovú spoločnosť. Avšak aj tu sa názory rozchádzajú.

Odhliadnuc od všemožných variant ma najviac zaujíma, či je potrebné byť trpezlivý a pomaly postupovať v premene na hodnotovú spoločnosť, alebo treba ráznejšie prejaviť záujem o veci verejné. Či má dobrý a slušný človek pomaly čakať, alebo konať.

Či je to tak, že musíme trpieť, lebo ešte sme nedospeli k takému stupňu myslenia, ktoré by ľudstvo vymanilo z jarma zla a utrpenia(čiže by sme boli spravodliví, čestní, láskaví) alebo ten stupeň myslenia tu nie je preto, lebo ľudia krivácky, mocibažní, nenásytní nedovoľujú rozvinúť tieto vlastnosti v spoločnosti.

Jeden tábor tvrdí, že to chce čas, pomali kvas prekvasí celým ľudstvom a nakoniec dobro zvíťazí. Druhý tábor tvrdí, že treba konať hneď, lebo bude neskoro a aj tak vladári a prisluhovači nedovolia ľuďom prezrieť.
1.Pomalé učenie sa v utrpení, alebo2. akčný prechod odvážnych a spravodlivých proti nespravodlivosti od spodu až po samý vrch spoločenskej pyramídy?

Keď vidím ako dopadli revolúcie s dobrým úmyslom a zlým koncom, som za prvé riešenie, keď vidím stav našej spoločnosti a planéty som za druhý. No môže byť aj tretia možnosť, obe varianty súčastne.