Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

O láske k pravde, o hľadaní pravdy, o dialógu ako vedeckej metóde

Milan Rusko 24 Február 2013 PDF Tlačiť E-mail

Stretnutie v pondelok 25.2.2013 o 18:00 v Čajovničke

Skús povedať katolíkovi, že cirkev nie je cirkvou Ježiša z Nazaretu, ani cirkvou jeho učeníkov, ale je cirkvou cisára Konštantína, ktorý ju založil v roku 313 Milánskym ediktom a upevnil v roku 325 formulovaním vyznania viery. Že to bol možno relatívne dobrý cisár, ale niektoré veci nepochopil, asi kvôli krvi na jeho meči. Že cirkev v staroveku a v stredoveku len obhajovala status quo panstva kasty bojovníkov a nikdy sa nesnažila o skutočné bratstvo medzi ľuďmi. Ako zareaguje? Bude sa s Tebou rozprávať? Záleží od toho, či miluje viac pravdu alebo svoju vieru.

payday loans

Skús povedať ezoterikovi, že ezoterika sa stala jedným veľkým klamstvom, ktoré má za cieľ odviesť ľudí od skutočného duchovna a obrátiť ich pozornosť k vymysleným bájkam, anjelom, škriatkom, duchom, mimozemšťanom a iným preludom. Že súčasná svetovládna elita podporuje toto blúznenie, aby držala pod palcom tých, ktorí jej uniknú z mainstreamového brainwashingu (po slovensky: televízneho oblbovania). Ako zareaguje? Bude sa s Tebou rozprávať? Záleží od toho, či miluje viac pravdu alebo svoju vieru.

Skús povedať liberálovi, že podnikanie je v dnešnej interpretácii synonymom slova okrádanie, že spoločnosť, kde každý sa snaží čo najviac vyžmýkať z tých druhých, je chorá a že civilizácia by mala byť postavená na spolupráci, nie na individualizme. Ako zareaguje? Bude sa s Tebou rozprávať? Záleží od toho, či miluje viac pravdu alebo svoju vieru.

Skús povedať liberálnemu socialistovi, že homosexualita, multisexualita, hypersexualita, sú nezdravé úchylky, ktoré popierajú lásku ako zdroj života a rodinu ako základ zdravej spoločnosti. Že túto ideológiu zámerne šíria tí, ktorí chcú rozbiť základné útočisko ľudí a urobiť tak z nich otrokov, ktorí sa utiekajú k ponúkaným výrobkom a službám. Ako zareaguje? Bude sa s Tebou rozprávať? Záleží od toho, či miluje viac pravdu alebo svoju vieru.

Skús povedať nacistovi alebo fašistovi, že vojenská poslušnosť a podriadenosť popiera ľudskú tvorivosť, že zdravá spoločnosť sa vie zorganizovať na základe vzájomného porozumenia ľudí zvnútra a nie tlakom vodcu zvonka. Že tieto ideológie tiež podporujú svetovládci, aby svojich odporcov priviedli k násiliu a mali tak dôvod na ich likvidáciu. Ako zareaguje? Bude sa s Tebou rozprávať? Záleží od toho, či miluje viac pravdu alebo svoju vieru.

Múdrosť je pochopenie toho, ako veci fungujú, hlavne ako funguje ľudské telo, ľudská duša, ľudská spoločnosť, životné prostredie. Múdrosť je aj schopnosť vniesť zdravie a život do všetkých týchto vecí. Čo je však opakom múdrosti? Nevedomosť? Podľa kľúča: "Ty si hlúpy, toto nevieš?" Nie! Nevedomosť je prirodzená, nikto nevieme všetko. Kto niečo nevie, môže sa doučiť. Opakom múdrosti je odmietanie pravdy, napríklad tým, že trvám na svojej viere a odmietam diskutovať s ľuďmi inej viery. Najväčšou prekážkou múdrosti a pravdy je teda viera a odmietanie dialógu.

Bola to viera starých Grékov, ktorá odsúdila Sokrata na smrť (dve z troch obvinení boli náboženského charakteru). Bola to viera starých Židov, ktorá odsúdila Ježiša na smrť. Ani on nemal v úcte ich vieru a tradície, pretože viacej miloval pravdu. Odkedy sa zmocnili vlády nad ľuďmi násilníci, je pravda potláčaná a ľudia pravdy sú prenasledovaní a považovaní za zločincov a vyvrheľov spoločnosti. A to práve preto, že zločinci jej vládli a pravda im klala oči.

Pretože múdrosť je vnútorné pochopenie, nie je možné ju nijako nastoliť násilím, ani natlačením vedomostí, múdrosť je spätá len s nenásilím. Preto jediným spôsobom, ako priviesť ľudí k múdrosti a vyviesť ich z ich omylov, je dialóg. Je to metóda známa od čias Sokrata, ale takmer nikto jej dnes nerozumie, rovnako ako skoro nikto dnes nerozumie Sokratovi.

Ako teda funguje dialóg hľadania pravdy? V prvom rade musia účastníci dialógu viac milovať pravdu, než svoju vieru. Potom musia stáť v pravde, teda vychádzať z pravdivých reálnych vlastných skúseností, nie z ilúzií, predstáv a fantazmagórií. Ak majú vieru ako barličku, je to v poriadku, pokiaľ sa však viera nedostane do rozporu s pravdou. Potom treba barle zahodiť a bežať po vlastných.

Najdôležitejšie na dialógu je, že ten, kto si myslí, že pravda je na jeho strane (a to sú zväčša obaja), má povinnosť priviesť druhú stranu cez jej vlastné zážitky k tomu, že sama pochopí. Alebo priviesť ju k múru vlastnej viery, kedy je zrejmé, že verí niečomu, čo je v rozpore aj s jej vlastnými zážitkami. Je to niečo podobné, ako keď má sudca na súde priviesť obžalovaného pod ťarchou dôkazov k priznaniu a nielen k tomu, ale aj k pochopeniu toho, čím uškodil a k precíteniu tej škody.

A pokiaľ v dialógu nie sme schopní druhú stranu priviesť k skutočnej múdrosti, tu nastupuje tolerancia. To znamená v latinčine trpezlivosť. Máme byť trpezliví a čakať, než to tomu druhému dôjde, čo je nám už zrejmé. Žiadne násilie, žiadne obviňovanie, žiaden posmech tu nepomôže.

Takto by teda mali fungovať zdravé súdy, ktoré človeka neodsudzujú, netrestajú, ale privádzajú k chápaniu a robia z neho lepšieho človeka. A takto by mal fungovať dialóg v zdravej spoločnosti, v ktorej všetci vychádzame z rozdielnych zážitkov, možno aj z rozdielnej viery, no smerujeme k jednote a k spolupráci, k zdravšiemu ľudstvu.


Milan RuskoKomentárov (0)
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!