Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Dejiny z duchovného pohľadu I

Milan Rusko 03 Marec 2013 PDF Tlačiť E-mail

Stretnutie 4.3.2013 od 18:00 v Čajovničke Horná ulica, Banská Bystrica

Poznanie dejín je základom pochopenia, v akej dobe žijeme, kam sa uberáme a čo sa dá s tým urobiť. Dejiny sa oddávna falšujú podľa hesla: Dejiny píšu víťazi. Ja tu predložím pochopenie dejinných zákonitostí, aké som v žiadnej knihe nenašiel, ale aké mi dáva najlepšie vysvetlenie toho, v čom to vlastne žijeme. Je to pochopenie dejín na základe 4 kást (várn, spoločenských vrstiev) starej Indie: Brahmani - kňazi, kšatrijovia - bojovníci, vajšjovia - roľníci a remeselníci, šúdrovia - otroci. Analógia týchto kást existuje aj v Platónovej Ústave. Platón rozoznáva aristokraciu (vládu filozofov), timokraciu (vládu bojovníkov), oligarchiu (vládu majetných) a demokraciu (vládu všetkých a všetkého), ktorá nakoniec vyústi do tyranie (vlády jedného).

Ak sa dnes povie "historický vývoj", väčšina ľudí si predstaví technologický pokrok. Ak hovoríme o spoločenskom vývoji, niektorí si ešte spomenú na marxizmus, ktorý sa snažil postihnúť tieto zákonitosti. Ak sa však povie "duchovný vývoj", ľudia sú v koncoch, bezradní, nevedomí, vydaní napospas len špekuláciám demagógov. Je prirodzené, že súčasná vládnuca vrstva nebude hovoriť ľuďom o tomto vývoji, pretože tým by si kopala vlastný hrob a dala by ľuďom recept na zmenu.

Evolučné teórie (akou bol aj marxizmus) vychádzajú z predstavy, že život a človek sa vyvinuli z nižších foriem a smerujú k vyšším, lepším, usporiadanejším. Pre duchovno je to skôr naopak. Absolútne a dokonalé Bytie je prazdrojom všetkého, čo je a teda aj všetka ľudská múdrosť a ľudské dobro pochádza z neho, Bytie je to, čo v nás cíti, vníma, čo si uvedomuje seba i svet okolo seba, Bytie je podstatou každej živej bytosti, je naším skutočným JA SOM. Toto Bytie sa postupne strácalo v hmote a zabúdalo samo na seba. Z tohto pohľadu je história striedaním stavov úpadku a opätovného znovuzrodenia. Vlny a cykly sú aj v evolučných teóriách, ale rozdiel je v tom, že podľa evolučnej teórie v novej vlne vzniká niečo kvalitatívne nové, čo tu ešte nikdy nebolo. Zatiaľ čo podľa duchovnej teórie, vo vlne znovuzrodenia spoločnosti vzniká niečo, čo tu bolo už oddávna, len sme na to zabudli.

Štyri varny/kasty ako štyri tendencie v človeku
Štyri indické védske varny (kasty), rovnako ako aj štyri formy vlády podľa Platóna, treba v prvom rade chápať vnútorne ako štyri tendencie v každom z nás. V nich je aj prepojenie mikrokozmu s makrokozmom, teda toho vnútorného s vonkajším, ľudského s historickým.

Brahman (filozof, svätec, ...), to je človek, ktorý má napojenie na základ Bytia, je v jednote s Bohom. Možno to nemusí byť úplná jednota, ale v nejakých chvíľach sa vie spojiť a vie sa týmto riadiť. Pre nás všetkých je brahman akousi bájnou bytosťou, ktorej nerozumieme. No iste tento stav nie je od nás až tak ďaleko. Sú chvíle v živote každého človeka, kedy sa k brahmanskému vedomiu aspoň približujeme. V každom z nás je brahman kdesi ukrytý.

Kšatrija (bojovník), je ten, kto sa rozhorlil za niečo a chce to úsilím presadiť. Môže to byť boj za spravodlivosť, dobro, ale ak kšatrija zabudne na svoju brahmanskú podstatu, môže byť jeho boj aj nespravodlivým, násilníckym a môže sa stať utláčateľom. V princípe ale kšatrija presadzuje česť, morálku, poriadok.

Vajšja (roľník, remeselník, obchodník), to je človek žitý so zemou, hmotou, jeho ruky pretvárajú Zem. Je to prirodzené a žiadané, lebo nie je správne žiť len v oblakoch a Zemi sa nevenovať. Ale ak vajšja stratí kontakt so svojou brahmanskou a kšatrijskou podstatou, stáva sa hmotárom, poživačníkom, materialistom. A keďže hmota nedokáže naplniť prirodzené božské túžby človeka, takýto vajšja postupne upadá do chamtivosti a honby za majetkom, jednoducho preto, že nikdy nemá dosť.

Šúdra (otrok, sluha, robotník), to je tiež prirodzená a potrebná vlastnosť v každom z nás. Keď sa naše brahmanské ja nabije pokojom a energiou v Bytí, pohliadne na Zem a rozhorlí sa za niečo (prejaví kšatrijské ja), chytí sa pretvárať a budovať Zem (prejaví vajšjavské ja), vysúka si rukávy a pracuje (prejaví šúdrovské ja). Ak však zabudne na svoje ostatné tri vlastnosti, stáva sa naozaj len otrokom, ktorý len hľadí, ako sa uživiť, bez toho, aby mal citový vzťah k tomu, čo tvorí (ako vajšja), bez toho, aby rozumel, čo je to cnosť a morálka (ako kšatrija) a bez toho, aby chápal nekonečnú múdrosť a nekonečné dobro, ktoré sídli v jeho srdci (ako brahman).

O tom, ako sa tieto štyri varny/kasty prejavujú v dejinách ľudstva až po dnešok, zase nabudúce.

Milan Rusko

Komentárov (0)
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!