Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Dejiny z duchovného pohľadu II - brahmanizmus

Milan Rusko 24 Marec 2013 PDF Tlačiť E-mail

Stretnutie v Čajovničke v pondelok 25.3.2013 od 18:00.

Štyri varny (kasty) starej Indie môžeme chápať ako štyri tendencie alebo štyri povahy v každom jednom z nás. Zároveň sa v každom človeku jedna z tých tendencií prejavuje akosi viac, než iné. Niekto viac inklinuje k duchovnu (brahman), niekto k horleniu za ideály (kšatrija), niekto k práci s hmotou, zemou, tovarom (vajšja) a niekto k slúženiu, pomáhaniu (šúdra). A všetko je v poriadku, pokiaľ všetky štyri kasty existujú v človeku a v spoločnosti v rovnováhe.

Tak, ako v človeku, zrkadlia sa varny/kasty aj v dejinách. Vo veľkých cykloch a v každom veľkom cykle aj v malých cykloch. Zaujímavé, že som rozdelenie dejín poľa várn/kást nikde nenašiel...

Teraz poďme k brahmanizmu. Ako je to, keď vládne v spoločnosti brahmanizmus? No tak, ako keď vládne Brahma (Stvoriteľ) v človeku. Ideálna spoločnosť, kde vládne pokoj, prijatie, odpustenie, láska, spolupráca? Nie je to nič, čo by nám bolo vzdialené už teraz a predsa akýsi múr, či železná opona nás od tohto stavu mysle a srdca oddeľuje.

No a kedy v histórii vládol na Zemi brahmanizmus? To je dnes ťažké presne zistiť, pretože tí, ktorí ho porazili, prepísali dejiny. V prvom rade za vážnych kandidátoov na éru brahmanizmu považujem éru prvých mýtických čínskych cisárov, či prvých egyptských faraónov. Správy o nich sú však dnes považované skôr za mýty, než za reálnu históriu. Zdá sa, že dejiny, ako ich poznáme z kroník dnes, už písala kasta bojovníkov. Čo sa týka indických Véd a Védskej kultúry (odkiaľ pochádza aj toto rozdelenie várn/kást), tie píšu o Brahmovi v nás, ale nepíšu, aké je to, keď Brahma vládne v spoločnosti. A najstaršie indické eposy Rámajána a Mahábháráta (s filozoficko-duchovným spisom Bhagavadgítou) sú už zjavne písané v dobe vlády bojovníkov.

Ďalší horúci kandidát na brahmanskú éru je opísaný v Biblii. Bol to Melchisedek, kráľ Sálemu (pravdepodobne Jeruzalemu, ktorý bol obývaný dávno pred príchodom Izraelitov). Kráľ Sálemu požehnal Abraháma, praotca Židov a Arabov, za jeho víťazstvo nad kráľmi, ktorí ovládali to územie a vyberali dane. Melchisedek bol teda kráľom a zároveň aj kňazom najvyššieho Boha.

Aj keď už veľká éra brahmanov pominula, stále sa vracala na menších územiach, aj keď mala problém udržať sa dlhšie. Za takúto éru lokálnych brahmanov možno považovať dobu Mojžiša v Izraeli a aj následné doby až po prvého izraelského kráľa. Tak isto vystúpenie Buddhu v Indii možno považovať za návrat brahmanizmu. Bol to brahmanizmus neobmedzený vnútorne v dušiach tých, ktorí sa prebudhili, ale obmedzený v jeho pozemskej realizácii. Presne to isté platí o kresťanstve a o všetkých pravých duchovných hnutiach až po súčasnosť.

Pekné slová zo starovekej literatúry, ktoré opisujú rozdiel medzi érou brahmanov a érou bojovníkov, som našiel v Biblii. V období 1400 - 1000 rokov pred Kristom bolo v Izraeli takzvané obdobie sudcov. Na rozdiel od okolitých národov, Izrael nemal kráľa, ale Boh Jahve (JHVH = Ja som) bol jeho kráľom. Bola to doba bojov s okolitými národmi, v ktorej sa striedali éry pokoja a prosperity s érami, kedy Izrael odvádzal dane cudzím národom. Izraelu vládli takzvaní sudcovia, čo boli ľudia vedení Bohom a môžeme ich považovať za brahmanov. V takomto obkľúčení a častých bojoch to teda nebol brahmanizmus ideálny, no stojí za to vypočuť si slová posledného brahmana v Izraeli pred nástupom kráľov.

Bol to Samuel, sudca, prorok, boží muž, brahman. Sám, izraelský ľud si od neho žiadal, aby im ustanovil kráľa, ako majú všetky okolité národy, aby ich viedol do vojny. Samuel sa na to opýtal Boha. Boh mu (podľa Biblie) odpovedal: "Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli, opovrhli mnou, aby som nekraľoval nad nimi..."

Samuel teda predstúpil pred ľud a povedal im: "Toto bude právo kráľa, ktorý bude nad vami panovať: Vašich synov vezme a postaví ich k svojim vozom a k svojim koňom a budú bežať pred jeho vozom. Vezme ich, aby ich ustanovil za veliteľov nad tisíc mužmi a za veliteľov nad päťdesiatimi, aby orali jeho oráčinu a žali jeho žeň, aby zhotovovali jeho vojnový výstroj a výstroj jeho vozov. Vezme vaše dcéry, aby pripravovali oleje, aby varili a piekli. Zoberie vaše najlepšie polia, vinohrady a olivy a dá ich svojim sluhom. Z vášho zrna a vašich viníc vezme desiatky a dá ich svojim komorníkom a svojim sluhom. Zoberie vašich sluhov, vaše slúžky, najlepšiu vašu mládež a vaše osly a použije ich na svoje práce. Z vašich stád vezme desiatok a vy sami mu budete sluhami. A keď budete v ten deň stenať pre kráľa, ktorého ste si vyvolili, Pán vás v ten deň nevyslyší."

Ľud však nechcel ani počuť Samuelov hlas a vravel: "Nie, ale nech je nad nami kráľ! Budeme ako všetky národy, bude nás súdiť náš kráľ, bude pred nami tiahnuť a bude viesť naše vojny."
(Biblia, 1. kniha Samuelova 8. kapitola)

Ja len dodám, že tieto slová sú dôkazom toho, že na Zemi éra brahmanov existovala, naznačujú to, čím sa líšila od toho, čo poznáme z písanej histórie. A keď táto éra existovala v Izraelskom národe, niet pochýb, že existovala aj u iných národov, vrátane starých Slovenov. A prečo sa stratili o nej zmienky? No predsa z tých istých dôvodov, prečo sa stratilo medzi ľuďmi poznanie Boha. Z tých istých dôvodov, prečo náboženstvá po čase skostnateli, zostala z nich forma, ale vytratil sa obsah...

Nabudúce niečo o ére bojovníkov...

Milan Rusko

Komentárov (0)
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!