Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Dejiny z duchovného pohľadu III - brahmanizmus starých Slovenov

Milan Rusko 07 Apríl 2013 PDF Tlačiť E-mail

Stretnutie bude v pondelok 8.4.2013 od 18:00 v Čajovničke.

Pokračujeme ďalším stupňom v pohľade na dejiny podľa 4 kást/várn starej Indie. Cieľom je pochopiť dobu, v ktorej žijeme a vedieť, kam smerujeme. Vyvrcholenie bude preto až v poslednej časti.

V predchádzajúcej časti sme sa zamysleli nad mýtickou érou brahmanizmu, ktorá neodišla do nenávratna, ale vracia sa znovu a znovu v podobe duchovných hnutí, tých pravých pravdaže, nie ich falošných napodobenín. Ako najzdokumentovanejší príklad tejto éry som uviedol obdobie Sudcov v Izraeli pred 3500-3000 rokmi, ktoré je popísané v Biblii.

Pravdepodobne však aj naši predkovia, starí Sloveni, zažili podobnú éru v období tzv. Samovej ríše a pred ňou. Dnes vieme, že Samova ríša nebola žiadnym štátnym útvarom, len voľným kmeňovým zväzkom. Sloveni teda žili v spolupráci a v súdržnosti aj bez kráľa. Žili podriadení Avarom, s ktorými zdieľami spoločné územie. Čiže bolo to podobné ako boli Izraeliti podriadení Filištíncom a ako zdieľali územie s nimi. Pre franského kronikára Fredegara bolo nepochopiteľné, žeby Sloveni žili bez kráľa. A keďže frankovia pohŕdali Slovenmi, hanebne a posmievačne im prisúdili za vymysleného kráľa franského kupca. Je však veľmi pravdepodobné, že Samo nebol franský kupec. Kto to teda bol? Ja som presvedčený, že to bolo meno pre boha Slovenov. Tak ako Izraeliti mali boha menom Jahve, čo sa dá preložiť aj ako "Ja samo som", Sloveni mohli mať boha menom "Samo". Samo ako "To, čo sa deje samo od seba", "prirodzený beh vecí", Samo ako zdroj života, lebo život je to, čo sa hýbe "Samo od seba". Samo stredného rodu, lebo je nad mužským aj ženským a oba spája. Samo ako to, čo existuje samo o sebe a všetko ostatné má v ňom svoje bytie. Samo, ktoré je podobné čínskemu Tao. Ak by sme mali preložiť hebrejské slovo Jahve do slovenčiny, lepšie slovo, ako SAMO nenájdeme. "Ja samo som" alebo skrátene SAMO.

A rovnako, ako Jahve zabezpečil Izraelitom víťazstvo nad Filištíncami, tak obrátenie sa k Samovi zabezpečilo Slovenom víťazstvo nad Avarmi aj Frankami a strasenie sa jarma ich útlaku, ponižovania a daňovej povinnosti. Keď sa Frankovia opýtali Slovenov: Kto je váš vodca, kto vás vedie k úspešným víťazstvám? Odpovedali mu: "Samo nás vedie". Tak vznikla povesť o franskom kupcovi Samovi.

Sloveni, podobne ako Izraelci, boli poslední vo svojom okolí, ktorí zrušili voľné usporiadanie a prijali kráľovstvo. A to len pod psychickým tlakom okolitých národov, pretože z vlastnej hlúposti sa im chceli vyrovnať a v sebaklame videli mocného kráľa v čele ríše ako nejaký prínos. V skutočnosti to bol krok späť, krok od medziľudskej vzájomnosti k podriadenosti, od rovnosti k nerovnosti, od skutočného bohatstva a slobody k chudobe a k otroctvu. Chceli sme byť moderným národom, ako okolité národy a zabudli sme, že práve oni sa mali učiť od nás, nie my od nich. Podobne, ako je tomu aj dnes.

Mne je ľúto, ako naši "národovci" dnes oslavujú Svätopluka ako nejaký vzor. Človeka, ktorý zradil vlastného strýka Rastislava Frankom, Rastislava, ktorý povolal byzantských misionárov len preto, že nemohol počúvať slová franských kňazov a ich politické ambície u nás, ale spolu so slovenským ľudom chcel počuť kresťanskú zvesť z politicky nezávislého čistejšieho zdroja, cítiac, že "niečo dobrého na tom asi bude". Úžasný Svätopluk, ktorý rozšíril Moravu a donútil okolité národy platiť mu dane. Úžasný Svätopluk, ktorý vyhnal Metodových žiakov z krajiny, lebo ich slová mu boli nepohodlné. Úžasný Svätopluk, ktorý úplne poprel našu slovenskú dušu.

To, čo by sme si mali v našej histórii skutočne ctiť, bola éra, kedy nám nevládli králi, ale či už SAMO alebo Veľký Duch bol naším bohom aj kráľom. Kedy sme nestavali honosné chrámy, vediac, že Boh je všade a hlavne v nás a v dobrých vzťahoch medzi nami, v úcte k ľuďom, v pohostinnosti k cudzincom. Kedy sme nepísali kroniky, len ústne sa odovzdávalo vedenie a vedomie, vediac, že papier je na odovzdávanie vedomia priúzky, že ONO je to v srdci a dá sa to odovzdať len od srdca k srdcu. A práve o tomto bola a je éra brahmanizmu.

Milan Rusko

Fredegarova kronika
http://www.ukm.ff.ukf.sk/slovania/pramene/Fredegarovakronika.doc

Spis O obrátení Bavorov a Korutáncov na vieru
http://www.hradiska.sk/2011/06/spis-o-obrateni-bavorov-korutancov-na.html


Komentárov (0)
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!