Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Príbeh na zamyslenie

Milan Rusko 27 Máj 2013 PDF Tlačiť E-mail

O živote.
Stretnutie s diagnostikom a liečiteľom Jánom Pavlíkom. V pondelok 27.5.2013 o 18:00 pod vežou.

Príbeh na zamyslenie:
Nie je podstatné, či sa nasledujúci príbeh odohral na zasadnutí najvyšších komunistov alebo skupiny Bilderberg. Nie je podstatné, či sa to skutočne stalo doslovne. Podstatné je, že príbeh odhaľuje v princípe základný problém nášho sveta. Je to symbol, alegória, podobenstvo. Veľa vecí sa deje v podvedomí človeka. Ak chce človek pochopiť vlastné podvedomie, najprv musí odhodiť všetky masky, za ktoré sa ukrýva jeho vlastná nahá bezprostredná úprimnosť. Pokiaľ človek nenahradí všetky svoje masky úprimnosťou srdca, podstatu vecí bude nachádzať všade, len nie tam, kde skutočne je.


Na stretnutí najvyšších zástupcov vystúpil Janko Sloboda z obce Krajšia Budúcnosť: "Súdruhovia, bratia. Zbavili sme sa kráľov a vytvorili sme občiansku spoločnosť, v ktorej sme všetci slobodní, všetci sme rovnoprávni členovia obce, občania. Všetci sme bratia a súdruhovia. Pokiaľ sa budeme držať princípov slobody, rovnosti a bratstva, sme pripravení vytvoriť spoločnosť bez vojen, v ktorej bude radosť žiť každému. Už nebudeme bojovať medzi sebou, ale vyhlásime vojnu chorobám, vojnu hlúposti, vojnu nešikovnosti, vojnu chudobe a všetci sa pričiníme o to, aby Zemi bolo dobre s ľuďmi a ľuďom s ňou."

Nato vystúpil Peter Chcemmaťviac z obce Málojemi: "Súdruhovia, zadali sme program 'Krajšia budúcnosť' našim matematikom. Zadali sme im obmedzenia: obmedzené množstvo ornej pôdy pre potraviny na Zemi, obmedzené množstvo surovín v útrobách Zeme, obmedzené množstvo ľudskej práce, obmedzený priestor pre odpady. A vyšlo im toto: 'Nemôže mať každý človek na Zemi luxusné auto, nemôže každý bývať vo vlastnom dome s bazénom, nemôže každý vlastniť výletnú loď, nemôže každý lietať po svete pričasto. Táto rovnica má len dve matematické riešenia: Buď sa každý uskromní v spotrebe alebo dovolíme luxus len niektorým.' Preto sme spolu s priateľmi vymysleli súťaž: Budeme súťažiť o luxus. Tí úspešnejší budú mať právo si luxus užívať, neúspešnejší sa budú musieť uskromniť v spotrebe. Tento systém sme nazvali Slobodná trhová ekonomika."

Po ňom vystúpil Juraj Všetcispolu z obce Najednejlodi: Bratia, slobodná trhová ekonomika je záhubou slobody aj rovnosti aj bratstva. Z obce Málojemi nikdy nevychádzali dobré myšlienky. Rodina Chcemmaťviac nikdy nešírila pokoj a šťastie medzi ľuďmi, ale len ďalšie vojny. Slobodná trhová ekonomika znovu začne deliť ľudí na kráľov a poddaných, ktorí na nich hrdľačia. Slobodná trhová ekonomika nakoniec oberie o slobodu väčšinu ľudí a podrobí ich tým najdravejším dravcom. My sme s priateľmi vymysleli iný systém. Budeme podporovať v ľuďoch úctu k duchovným hodnotám. Namiesto radosti z osobného vlastníctva uprednostníme radosť zo vzájomnosti. Hmotný luxus nahradíme luxusom vnútornej spokojnosti a dobrých vzťahov. Materiálny rozvoj ukončime naplnením základných potrieb ľudí a poďme sa ďalej rozvíjať v smere ducha, v smere hľadania a napĺňania podstaty vlastnej bytosti, zdokonaľovaním sa v láske a v múdrosti, hľadaním prameňa spokojnosti v nás samých, nie vo vonkajších veciach. Tento systém sme nazvali Duchovné hľadanie.

Záver: Dnes môžeme vidieť, ktorý systém zvíťazil. Či z obce Málojemi alebo z obce Všetcispolu. Či tu dnes máme slobodu, rovnosť a bratstvo a či sa v nich rozvíjame.

Milan Rusko

Komentárov (0)
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!