Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Otázky a odpovede, o troch pravdách

Milan Rusko 15 Jún 2013 PDF Tlačiť E-mail

Stretnutie v pondelok 17.6.2013 na Námestí pod vežou o 18:00

Budeme si klásť otázky a odpovede. Pravidlá: Každý sa môže opýtať na čokoľvek a každý môže odpovedať akokoľvek, nemusí odpovedať vôbec, môže dokonca aj klamať a ostatní mu na to majú prísť. Nebojte sa, nebude to škola klamania, ale škola slobodného sebavyjadrenia a nájdenia seba samého. Navzájom si pomôžme, aby si každý z nás našiel svoju vlastnú intuitívnu pravdu. A potom v nich skúsime nájsť to univerzálne, jednotné a nadčasové.

Možné otázky:
1. Čo Ťa najviac hnevá/nahnevalo?
2. Čo Ťa najviac teší/potešilo?
3. Čo by si chcel/a v prvom rade zmeniť?
4. Keby si mal/a neobmedzené množstvo peňazí, čo by si urobil/a?
5. Keby všetci ľudia urobili, čo im povieš, čo by si im prikázal/a?
6. Čo by si si zobral/a so sebou, keby si mal/a prežiť tri mesiace na pustom ostrove?
7. Čomu venuješ najväčšiu časť svojho voľného času a čomu by si ho chcel venovať?
8. Akí ľudia Ťa zaujali alebo vedia zaujať?

O troch pravdách


O tom, ako svet stojí na troch základných pravdách: náboženskej, vedeckej a kupodivu aj umeleckej. O tom, ako sú tieto pravdy dnes nepochopené a pokrivené a o tom, ako ich očistiť.

V období dospievania som veril vede. Náboženstvo som považoval, že je len pre slabých, ktorým pomôže stáť na nohách. Veril som, že veda dá človeku všetku múdrosť a technika všetok blahobyt. Umeniu som neprikladal význam, hoc bavil ma tanec. V dvadsiatke som získaval rozhľad a začal som veci prehodnocovať. Začal som sa pýtať, prečo technika drancuje prírodu? Prečo veda vie ohromne popísať život, až na úroveň vnútro-bunkových procesov, ale nevie povedať, čo to život je a odkiaľ sa berie? Čo tú hmotu stále poháňa, aby sa točila a nepoľavila? Srdiečko bije mnoho rokov a nezastane, nevynechá. A takýchto kruhových procesov je v tele nespočetné množstvo. Ako je to možné, keď hmota sama o sebe speje k rozpadu, rozkladu a k hnitiu? Čo je to, čo stále dvíha tú hmotu z toho hnitia a vytvára všetku tú zložitosť a pohyb okolo nás? Práve neschopnosť vedy pochopiť život a jeho podstatu, ma priviedla k hľadaniu náboženskej pravdy.

Čo je teda náboženská pravda? Náboženská pravda je postavená na zjavení, nazvime to inšpirácia. Niekto prišiel, povedal: "Takto hovorí Boh" a tisíce ľudí mu uverili. Ako si to tí ľudia mohli takto dovoliť povedať? Čo to je za fenomén, to zjavenie? Aj keď je tu množstvo podvodníkov v tomto smere, nedá sa tento jav odsúdiť a zavrhnúť, treba ho preskúmať. A ako ho človek preskúma nezávisle a vedecky? Jedine ak vlastným zjavením. A tu práve všetky tie náboženstvá robia chybu: Podávajú ľuďom staré zjavenia ako náboženskú vieru. Zjavenia zjavené iným ľuďom, v inej dobe, proste po záruke, nie živé, ale mŕtve. Rokmi prekrútené mocnármi a nevedomosťou prepisovačov textov. Je načase, aby ľudia začali hľadať zjavenie vlastné, osobné, teda živé, aktuálne. A toto zjavenie, ak je pravdivé a hlboké, to je Boh. Nie Boh, ktorého si človek vymyslí, vykonštruuje vo vlastnej mysli, ale Boh, ktorý človeka presahuje a dáva človeku v živote vedenie, istotu, šťastie a pokoj.

Čo je vedecká pravda? To je pravda, ktorá vychádza z hmatateľných skúseností, z rozumu a logiky. Je to pravda, ktorá je overiteľná každým, kto splní podmienky. Akonáhle sa náboženstvo stalo vierou, dostalo sa prirodzene do rozporu s vedou. Ale náboženstvo osobného zjavenia môže byť plne vedecké, pretože vychádza z vlastných hmatateľných skúseností zjavenia, čo zodpovedá vedeckému pokusu. Toto zjavenie však musí spĺňať podmienky vedeckosti: Musí byť opakovateľné, teda viacerí ľudia nezávisle na sebe musia dôjsť k podobným zjaveniam. A ďalej nesmie odporovať pozorovaniu, naopak, musí pozorované veci lepšie vysvetľovať. Takže je nevyhnutné akúkoľvek náboženskú pravdu podrobiť kritériám vedeckosti.

Dnešná veda, podobne ako náboženstvo, zišla z cesty pravdy. Zišla do hmoty a stala sa materialistickou vierou. Dnešná veda verí, že život a inteligencia vznikla samoorganizáciou mŕtvej a hlúpej hmoty. Dnešná veda odmieta pripustiť nadradenosť Ducha nad hmotou, inteligencie nad chaosom. Čím sa sama vyčlenila z cesty pravdy. Navyše sa stala elitárskou záležitosťou elitných vedcov, ktorí potrebujú obrovské peniaze na svoju činnosť. Sú teda závislí na mocnároch a prirodzene ich pieseň aj spievajú. Veda už nie je pre všetkých ľudí, veda len predloží "pravdy", ktoré vyskúmala vedecká elita za peniaze mocnárov, predloží ľudu ako novú náboženskú vieru, ktorú si bežný smrteľník nemá ako overiť. Jediný spôsob, ako sa chudobný ľud môže dostať k skutočnej vedeckej neskreslenej pravde, je urobiť si vedecké laboratórium z vlastného tela, z vlastnej mysle, z vlastných citov, experimentovať s vlastnou dušou a s vlastným zjavením.

A čo je to umelecká pravda? Veda nám o nej nehovorí nič. Zato v náboženstve je zastúpená hojne, napríklad v chrámových obrazoch, či v duchovných piesňach. Aj mňa až vlastné zjavenie naučilo neignorovať túto základnú pravdu. Čo to vlastne je? Krása. Dobrý pocit, pocit krásna. Teda náboženské zjavenie nestačí podrobiť kritériám vedeckosti a logike, treba ho overiť aj kritériom krásna. To, čo nemá v sebe krásu, to nemá v sebe ani pravdu. Ak sa nájde pravda, ktorá je krajšia, než tá predošlá, je aj pravdivejšia. No nielen to, že pohľad na pravdu nám dáva dobrý pocit, ešte nás aj pudí k dobrým a krásnym skutkom. Krása a Krásno je práve to, čím sa chce Život v nás prejaviť. Krásno je to, čo odlišuje Život od smrti a Ducha od hmoty.

Milan Rusko

Komentárov (0)
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!