Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Duchovné príčiny nespravodlivosti vo svete. Časť I.

Milan Rusko 04 August 2013 PDF Tlačiť E-mail

Diké - bohyňa spravodlivostiStretnutie 5.8.2013 o 18:00 na Námestí pod vežou.

Čo je spravodlivosť? V dnešnej dobe relativizmu a popierania rozdielu medzi dobrom a zlom nájdeme ľudí, ktorí svätosväte tvrdia, že spravodlivosť je len dohoda o fungovaní spoločnosti alebo zákony, ktoré nejaká skupina urobí povinnými pre všetkých. Nie je tak. Iní tvrdia, že spravodlivosť, to sú zákony, ktoré poslal Boh cez nejakého proroka, aby sme ich poslúchali. Nie je ani tak.

Spravodlivosť je prostá, ľahko ju rozpoznáme, zvlášť ak sa nám deje nejaká krivda, ak sa mňa osobne dotýka. Všetok útlak je nespravodlivosťou. Všetky klamstvá a zavádzania sú nespravodlivosťou. Výbojné vojny sú nespravodlivosťou. Hľadanie vlastného zisku na úkor iných je nespravodlivosťou. Privatizácia prírodných zdrojov je nespravodlivosťou. Vyciciavanie štátneho rozpočtu a verejných zdrojov je nespravodlivosťou. Charitatívne zbierky, ktoré slúžia obohacovaniu skupiny ľudí sú nespravodlivosťou. Navádzať deti, aby fajčili, fetovali a predčasne sexovali, je nespravodlivosťou. Pomýliť slepého na ceste a zneužiť slabosť slabého je nespravodlivosťou.

Spravodlivosť je prostá: Nerobiť iným to, čo nechceme, aby oni robili nám. Spravodlivosť je teda stav spoločenskej pohody a je neodmysliteľnou súčasťou zdravia, ako ho definuje WHO (Svetová zdravotnícka organizácia): "Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody." Škoda, že WHO už ďalej nehovorí, ako tento stav dosiahnuť a čo tomuto stavu bráni. Keďže svetoví vodcovia nemajú záujem na zdravom svete, musia prísť ľudia zdola, ktorí ich to naučia.

Duchovno, ktoré nerieši spravodlivosť vo svete, nie je skutočným duchovnom, je len bulvárnou zábavnou ezoterikou alebo nástrojom mocných na ovládanie más. Riešenie spravodlivosti vo svete, ktoré nehľadá duchovné korene nespravodlivosti, je zase slepé a nedostatočné.

Čo hovorí o spravodlivosti kresťanstvo?
Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.
A veruže títo kresťania, ktorých je ako šafránu, tí ma zaujímajú...

A čo hovorí o spravodlivosti buddhizmus? Možno neudriem klinec po hlavičke, ale skúsim parafrázovať štyri Buddhove ušľachtilé pravdy:
1. Existuje nespravodlivosť. (utrpenie)
2. Príčinou nespravodlivosti je chamtivosť. (túžba, žiadosť)
3. Existuje vyslobodenie z nespravodlivosti. (z utrpenia)
4. Toto je osemdielna cesta vyslobodenia z nespravodlivosti: (z utrpenia)
Pravdivé pochopenie, pravdivé myslenie, pravdivá reč, pravdivé konanie, pravdivé živobytie, pravdivé úsilie, pravdivé uvedomenie/vedomie a pravdivé rozjímanie/rozplynutie v univerze/zjednotenie s Bohom/naplnenie univerzálnou Láskou.

Tento článok sa teda snaží o pravdivé pochopenie, myslenie i reč a mal by čitateľa viesť ku správnemu konaniu, ktorým je v prípade spravodlivosti Gándhího Satjágraha. Pochopiť nespravodlivosť, myslieť na spravodlivosť, hovoriť o nespravodlivosti okolo nás a nakoniec konať nielen spravodlivo, ale aj v prospech spravodlivosti vo svete. To je súčasť buddhizmu. A tým, čo tvrdia, že buddhizmus je čisto individuálna cesta, ktorá sa nezaujíma o spoločenskú nespravodlivosť: Ak žiješ v spoločnosti, v ktorej sa deje útlak a chceš si zatvárať oči pred všetkou tou nespravodlivosťou, kde je Tvoje pravdivé pochopenie a Tvoje pravdivé myslenie? Namýšľaj si čokoľvek, ale nie si ani v začiatkoch Buddhovej cesty!
Milan RuskoKomentárov (0)
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!