Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Chrestos vazkrés

Milan 08 Apríl 2010 PDF Tlačiť E-mail

Vedecko-fantastická rozprávka o tom, ako svet môže byť lepší

Tento článok píšem sám pre seba a preto, že som hlboko presvedčený, že jediným zmyslom ľudského života je budovanie kráľovstva Boha na Zemi v rovine osobnej, partnerskej, spoločenskej a všeľudskej. Ak zatiaľ okolnosti nedovoľujú Ducha zhmotniť reálne, tak aspoň v myšlienkach a slovách, od ktorých sa každá realita aj tak odvíja. Ktokoľvek sa chce úprimne pridať k mojej stavbe, je vítaný. Stretnutia v zafajčenej čajovni ruším, je jar, treba nabrať silu z prírody. Výjazdy a vý-lety podľa dohody. Ak by Ťa nebodaj moje verejné snívanie obťažovalo, poobťažuj sa napísať mi jediné slovo: "Neposielať". Rešpektujem, že nie každý už dospel k úrovni spoločenskej...


Teda: Čo je to vedecká fantastika? Mimozemšťania? Cestovanie v čase? Vláda nad vesmírom? To je snívanie o niečom, čo sa vymyká bežnej skúsenosti (fantastika-fiction), ale napriek tomu to má reálny vedecký základ (science). A čo je to veda? To je vedenie, poznanie Pravdy. Veda nie je to, čo robí pár vyvolených vedcov, používajúc vysokú matematiku a ťažké peniaze, ako sa nám to snažia nahovoriť mocipáni, aby nás udržali v otroctve nevedomosti, ako dojné ovce. Veda patrí každému človeku. Lebo čím sa líši človek od zvieraťa? Schopnosťou vyššieho poznania a jeho uplatnenia. Veda vychádza z theórie a uplatňuje sa v praxi. Theória, to nie je ani zovšeobecnenie praktických skúseností (ako uvádza slovník cudzích slov), ani matematická fantazmagória nejakého vedca s vysokým matematickým IQ a nízkym emočno-sociálnym kreditom. Slovo theória pochádza zo starovekých a stredovekých univerzít a znamená niečo ako "koreň v Bohu" (Theos = Boh gr.). Tá dnešná veda ani len nedokázala vymyslieť vlastný názov, musela ukradnúť cudzí a zmeniť jeho obsah, aby ľuďom zahatala cestu k skutočnej Vede. Theória sa nedosahuje experimentom, ani matematikou a nemá nič spoločné s domnienkou (hypothéza). Skutočná theória sa dosahuje modlitbou, srdcom skrúšeným, ale odovzdaným, ako dieťa pri svojej matke. Ďalej vše-prijatím, vše-odpustením, vše-ďakovaním a vše-milovaním. Toť vstupenka do predsiene Boha, kde za priaznivých okolností načerpáme toľko theórie, koľko len potrebujeme, aby sme ju v praxi potom (nie overiť, ale) uplatniť mohli. Praxis = čin, skutok. A touto praxou theórie sa buduje na Zemi kráľovstvo Boha, najprv v pocitoch, potom v myšlienkach, v skutkoch každodenných, aj v skutkoch mimoriadnych. V prípade spojenia ľudských síl, čakajú nás veci nevídané, až fantastické, ale reálne, vedecko-fantastické. To nás čaká v novej civilizácii, ktorá prichádza, pričom túto spoločnosť, chamtivú, nenásytnú a bezohľadnú, ani civilizáciou, ba ani len spoločnosťou nazvať nemožno...

Chrestós vazkrés - starosloviensky pozdrav, zodpovedá realite. Lebo Kristus nevstal z mŕtvych, ako nejký jogín, ktorý sa naprogramoval na znížené telesné funkcie blízke smrti. On bol proste vzkriesený nezávisle od vlastného vedomia, tak ako príroda po zime (=smrť) nevstáva z mŕtvych sama od seba, ale vzkriesená je životodarným Slnkom. Sám neviem, či bájku o vzkriesení brať doslovne alebo len symbolicky. V každom prípade vzkriesenie je dávno predkresťanský pojem. Napríklad v základnej mystickej bájke starého Egypta vzkriesila Isis svojho rozsekaného manžela Osira svojou láskou a piesňou. Aj v staroslovienskych obradoch pálenia Moreny a vítania Vesny vidíme symboly smrti a vzkriesenia. (Inak, nazývať tú dávnu dobu starovekom, je rovnaký nezmysel, ako povedať starému otcovi: Porozprávaj nám o svojom detstve, o tom tvojom staroveku.) Ale pradávne poznanie vzkriesenia nijako neuberá na význame Ježišovho posolstva, naopak, dáva mu to punc univerzálnosti. Len škoda, že dnešné kresťanstvo namiesto zjednotenia, stavia sa skôr do opozície k ostatným náboženstvám, nie vždy, ale často tak vlastne popiera univerzálny charakter ľudskej spirituality a posolstva Ježišovho.

Chrestós vazkrés - a chodí tu medzi nami. Možno symbol, možno realita večne živého a všade prítomného Boha. Boha, ktorý nie je nevedomou hmotou, ani energiou, ale je vedomím a vo svojej podstate čistým bytím, existenciou "JA som a len ja SOM". Spýtajte sa vedca, ktorý skúma hmotu vesmíru: "Vari to, ČO vidíš, považuješ za dôležitejšie, než toho, KTO vidí? Vari si sa rozhodol ignorovať seba samého? Ignorovať to, kto si, prečo si tu a ako to, že si schopný vnímať a cítiť?".

Chrestós vazkrés - podľa dnešných merítok nesmiem sa nazývať kresťanom, lebo dnešný kresťan verí, že Ježiš zomrel za neho. Ja verím, že Ježiš zomrel pre mňa. Rozdiel v jednom slove, ale význam obrovský. Ktosi kedysi povedal Židom a Grékom, že už nemusia prinášať obete Bohu, lebo Ježiš je tou obeťou. A niekto z toho spravil náboženskú dogmu a vnútil ľuďom vieru vo fiktívne spasenie, ktoré nevidíš, necítiš, nehmatáš, spasenie, ktoré je teda nevedecké a slepé. Nehovorím samozrejme o tých, ktorým viera v Boha dáva radosť a silu prekonávať prekážky. Hovorím o tých, ktorí slepo prijali ilúziu spasenia namiesto skutočnosti. Čo je pravé spasenie? Sľuby života po smrti? Utiekať sa k posmrtnému životu a tu hrabať koľko sa dá alebo pasívne pritakávať zločinom vládcov alebo zo strachu byť ticho? Pravé spasenie je vstúpiť reálne do siení Večného života Trvajúceho Bytia, do Jednoty s Bohom a týmto poznaním premieňať seba a svet okolo seba. Ježiš je v tom príkladom, hodným nasledovania a symbolom pre všetkých, ktorí očakávajú vzkriesenie seba samého, nie po smrti, ale tu a teraz.

V čom vidieť ukrižovaného Krista? Je toho dosť. Spoločnosť, kde sa každý hrabe za vlastným ziskom a postavením nad iných, je chorá a ako spoločnosť (ktorá by mala byť jedným živým organizmom) je mŕtva. Svetová veľmoc, ktorej moc by mala (v zdravej civilizácii) slúžiť k pomoci národom k sebauvedomeniu a k sebarozvoju, dnes slúži na vyciciavanie národov a drancovanie planéty. Planéta umiera a národy pod jarmom finančného neokolonializmu bankárov a nadnárodných spoločností ledva dýchajú. Tí potom, ktorí chcú dýchať trochu lepšie, podlizujú sa mocnárom, zrádzajú vlastný národ a stávajú sa spoluotrokármi, len aby získali nejakú pozíciu. Aká úbohosť a bieda ducha. A tí ostatní sú podrobení výdatnej masáži mozgu, mediálnej manipulácii. Vedie sa svetová vojna proti Duchu a proti Pravde prostredníctvom informačno-dezinformačných médií, aká v histórii Zeme nemá obdobu. MaxiLžou sme zasiahnutí všetci. Zámerne a programovo sa v ľuďoch podporujú nízke túžby a chtíče, len aby sa nespamätali, nezodvihli hlavu a nepostavili tu spoločnosť novú, v ktorej dnešní chamtiví vládcovia by už nemali miesto ani žiadnu moc. Je tu vytvorená spoločenská atmosféra, v ktorej je Duch Pravdy v nás mŕtvy spolu s Kristom... Kto je múdry a chápavý, očakáva vzkriesenie...

Milan Rusko

Komentárov (2)
  • Anonymný  - Ildikó

    Pekné Milan, naozaj pekné:-)) Ale keďže v každom človeku drieme ešte základ dobra,múdrosti a morálky z minulosti,ktorú je treba prebudiť...stále máme nádej a šancu. Takže som optimista.. ak sa nájdu ľudia ako Ty, akýsi buditeľia, tak som optimista ešte väčší:-)

  • Milan

    Dúfam, že článok nevyznel pesimisticky, to by som nerád... Žeby som bol buditeľ? Asi hej, keď potrebujem zobudiť hlavne seba, tak kričím a kričím. Snáď to moje Ja bude počuť a ozve sa... :-)

Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!