Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Niečo o Škole života

Milan Rusko 25 December 2011 PDF Tlačiť E-mail

borievkaPrečo píšem? Pretože tu úplne chýba škola pre život, ktorá by z ľudí robila v prvom rade Človeka a až potom odborníka. Škola, ktorá by vychovávala platných členov ľudskej komunity, ktorí múdro a radostne prispievajú k spoločenskému blahu všetkých. Ľudí, ktorí sú vnútorne pevní, ktorých neskláti prvá prekážka, vnútorne čistí, ktorých nezvedie prvý zvod. Dnes školy vychovávajú možno niekedy odborníkov, ale kto vychová v nás Človeka? Spolupracujúca komunita takýchto Človeko-Ľudí nazýva sa Civilizácia. Dnešná spoločnosť sa civilizáciou zďaleka nazvať nedá, pretože namiesto spolupráce je tu boj, namiesto múdrosti klamstvá, lži, manipulácie, namiesto rozvoja devastácia, namiesto lásky egoizmus.

skalyŠkola života nie je školou typu: „Neuč sa, život ťa naučí.“ Škola života chce pochopiť život (najprv teória) a správne ho žiť (potom prax). No zároveň chce život správne žiť (najprv prax), aby sme ho mohli skutočne pochopiť (potom teória). Málokto dnes vie, že slovo „theoria“ súvisí so slovom „Theos“ (Boh). Theoria v pravde znamená: meditácia, stav priameho nazerania, priameho zažitého poznania pravdy, stav Jednoty s Absolútnym Vedomím a Bytím. Pôvod slova theoria treba hľadať v stredovekej Univerzite, v starovekej Akadémii, ba i ďalej. Praxe sú dve: Prvou sa vedome snažíme žiť tak, ako žili tí, ktorí žili v Jednote. To je hľadajúca prax sebaočisťovania. Druhou praxou je, keď poznanie v nás prirodzene a bez úsilia formuje naše konanie. To je tvorivá prax poznania.

Škola života teda nie je vôbec nič nového, len to, čo ľudstvo pozná od nepamäti, ale stále na to zabúda. Proces zabúdania je prirodzený proces striedania dňa a noci. Škola života je tu pre tých, ktorým už začína svitať, ale aj pre tých, ktorí mrazivej noci majú už po krk.

skalaJán Ámos Komenský, dnes oslavovaný ako učiteľ národov, za cieľ školy pokladal tri veci: 1. Poznať seba a svet. 2. Ovládnuť seba. 3. Povzniesť sa k Bohu. Keby ho dnešné školstvo počúvalo, inak by vyzeralo, inak by vyzeral svet.

Učenie v Škole života prebieha zásadne iným spôsobom, než v dnešných školách. Vyučuje sa zážitkom a hrou, nie nalievaním vedomostí. Zdrojom zážitkov je samotný Život, stačí sa naň pozrieť z rôznych uhlov, stačí byť úprimnejším, spontánnejším, byť samým sebou. Učenie spája múdrosť a radosť. Slovenčina má na to krásne slovo: vtip. Vtip znamená prostú múdrosť („v tom je ten vtip“), ale aj humor a radosť („si vtipný“).

Vyučovanie v Škole života by malo byť v prvom rade vtipné, teda múdre a zábavné. Potom študenti nebudú potrebovať štúdium zapíjať alkoholom a vybíjať sa bujným sexom, ako je zvykom na dnešných pseudo-univerzitách. Ani nebude potreba sledovať ohlupujúce zábavné relácie, ako je masovým zvykom dnešných moderných otrokov. Čo možno čakať, keď dnešné školy odtrhli zábavu od učenia, z procesu poznávania urobili nudné a odporné násilné tlačenie vedomostí a tým pošpinili prirodzenú túžbu po poznaní, ktorá je zapísaná v srdci každého človeka? Nemožno sa potom čudovať, že študenti len pre titul chodia študovať. Nemožno sa potom diviť, že ľudia nechcú nič robiť, len veľa si zarobiť. Dochádza k strate ideálov, k servilite mocnárom a tak k rozmnožovaniu zla na Zemi, k devastácii Zeme. Kto je za to všetko zodpovedný? Škola, ktorá nás pre život pripravila alebo nepripravila!

snehČlánky, ktoré píšem, nie sú vyučovaním Školy života. Sú mojím poznaním, skúsenosťami hľadača, ktoré môžu ľudí nanajvýš len inšpirovať k samostatnému poznávaniu. Tým, že kdesi vo vnútri niečo zarezonuje. Nič sa tu nedá odpisovať, v učení sa nedá podvádzať. Je ľahko rozoznateľné, kedy človek hovorí naučené frázy a kedy hovorí vlastnú úprimnú skúsenosť.

Filozofovanie a premýšľanie o veciach tiež nie je učením Školy života. Premýšľanie je prirodzené, ale je len reakciou na nejaký impulz, ktorý sa nás dotkol. A ten impulz je školou, nie to, čo si naša myseľ o tom impulze navymýšľa. Premýšľajme, ale vnímajme aj to, odkiaľ a z čoho naše myšlienky vychádzajú.

skalaZákladom Školy života je však to, čo nás, deti socializmu a kapitalizmu, nikto neučil: Vnútorná premena človeka. Nazvime ju povedzme premenou k Jednote. Túto premenu môžeme vidieť v štyroch stupňoch: Prijať, odpustiť, ďakovať a milovať. Tieto pojmy som prebral od ľudového liečiteľa pána Herzega, pretože výstižne pomenovávajú to, čím som sám prešiel. Všetko vysvetlím neskôr, len chcem podotknúť, že žiadne učenie nemá zmysel, žiadne čítanie nepomôže, žiadne premýšľanie nepochopí, pokiaľ človek nie je v stave „milovať“. Milovať nielen všetkých svojich nepriateľov a odporcov, ale milovať všetky životné situácie, do ktorých sme postavení, v každej prekážke vidieť príležitosť, tešiť sa z každej maličkosti, bez strachu, bez výčitiek, bez nadmerného chcenia. Toto je stav Jednoty, jednoty človeka a vesmíru. A len v tomto stave je človek schopný učiť sa životu a prijímať inšpiráciu zhora. Všetky poznatky, ktoré získal v inom stave vedomia, sa mu zrútia ako domček z karát. Teda prvou úlohou Školy života je rozpustiť všetky bloky v nás, ktoré bránia, aby sme prúdili s Vesmírom a Vesmír aby prúdil v nás. Cez prijatie všetkého, odpustenie všetkým, ďakovanie za všetko a milovanie bez hraníc a bez podmienok. To je cesta k Zjednoteniu. Viac ale neskôr.

vlkAký je postoj Školy života k súčasným vládcom sveta? Jednoznačne protikladný. Iný ani nemôže byť, keďže spoločnosť vyzerá, ako vyzerá a ryba smrdí od hlavy. Vládcovia sú zlí pastieri, ktorí namiesto aby pásli stádo (vychovávali správnymi školami), nenapasené ovce (pre život nepripravených ľudí) púšťajú „slobodne“ na lúku, kde ich „slobodne“ napádajú medvede, vlci a orly (nadnárodné korporácie, banksteri, médiá a iní podvodníci). Z niektorých spravia svojich dobre platených otrokov (servilných správcov stáda), z iných spravia žobrákov, ďalších zožerú.

Škola života stavia na samouvedomení sa oviec a tým berie zlým pastierom moc. Škola života robí z ovce Človeka a zlý pastier prichádza o svoje živobytie. Pastieri, medvede, vlci a orly sa boja straty svojej obživy a tak Školu života nazvú „teroristickou skupinou“ (teror = strach). Teroristom je pre nich každý, kto ohrozuje ich mocenské postavenie, ktorého straty sa oni najviac boja, lebo iné robiť nevedia. Ospravedlňujem sa menovaným milým zvieratkám, tie sú v tom nevinne, len ako symboly.

Takže ako sa stať teroristom absolútne nenásilným spôsobom? Uč sa žiť ako Človek a hovor o tom iným. Avšak človek, ktorý žije v Jednote, ten sa riadi poznaním zvnútra a to, čo o ňom hovoria ľudia pokrivenej chrbtice, to ho neovplyvňuje. A Jednota nie je ďaleko od nikoho z nás, každý prežívame jej záblesky, len si ju viac uvedomiť a rozvinúť.

Milan Rusko

http://en.wikipedia.org/wiki/Theory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD


Komentárov (0)
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!