Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Rozhovor s Petrom Vyšehradským, časť prvá

Milan Rusko 21 August 2012 PDF Tlačiť E-mail

Peter Vyšehradský je mladý človek, ktorý sa zaujíma o duchovno, históriu Zeme, kozmológiu, pôvod človeka. Veľa publikuje na internete, chystá sa vydať knihu, v ktorej zhrnie svoje poznatky. Zaujalo ma hlavne jeho nadšenie pre vec a tak som mu položil zopár otázok. Práve komunikácia, dialóg je to, čo približuje ľudí k pravde. Navyše rozhovor mi ušetrí robotu. Nemusím veľa písať, stačí dobre položiť otázky a odpovie za mňa niekto iný... ;-)

Keď s niekým robím rozhovor, neznamená to, že s ním vo všetkom súhlasím. Je to o hľadaní pravdy, ale aj o hľadaní ľudí, ktorí pravdu hľadajú.

Po dlhšom čase teda skúsim oživiť tieto stránky, nech sa ľudia preberú z letargie, nech nezápasia nekonečne s krízou, ale nech vypnú hruď a postavia sa hrdo čelom k pochopeniu pravdy o svete v ktorom žijeme a o svete, v ktorom by sme mohli žiť, nebyť ľudskej hlúposti, strachu a nevedomosti.

Korene
1. Odkedy sa zaujímaš o ezoteriku, mágiu, tajomno, duchovno? Máš to aj v rodine?

Skutočný prelom v tomto smere u mňa prišiel až v období dospievania, okolo 18 rokov, keď som zažil niekoľko zvláštnych , podotýkam s týmto zámerom cielene predom nevyvolaných, spirituálnych skúseností, ktoré čiastočne zmenili môj život, a hlavne náhľad na svet i vesmír vôbec. Zo začiatku som skôr inštinktívne tápal v myšlienkových prúdoch a víziách, kým som to všetko nepodporil dávkou štúdia serióznych spirituálnych a utajovaných historických prameňov, ktoré sú však voľne dostupné ako predajné knihy v týchto odboroch. Išiel som úplne vlastnou cestou samouka, ktorý niekde v sebe skrýval talent pre tieto veci, čo som neskôr zúročil v podobe článkov, či prednášok. Takže v rodine som nič podobné nemal, žiadneho žijúceho duchovného vodcu, ani čarodejnicu, hoci do hĺbky svojich predkov až tak veľmi nepoznám, aj keď viem, že sa medzi nimi vyskytli zaujímaví ľudia z rôznych vrstiev spoločnosti i národov. Myslím, že v tomto prípade je rozhodujúci hlavne však pôvod inkarnovanej duše ako takej, čo je osobná vec a jej aspekty sa dajú vypozorovať zo správania, konania a výtvorov každého človeka.

2. Čo bolo prvé, čo Ťa k tomu pritiahlo? Knižka, človek, nejaká inšpirácia, nejaký zážitok?


Už som sa k tomu z časti dostal v prvej otázke, zažil som niekoľko spirituálnych skúseností, ktoré som neskôr začal podkladať štúdiom historických, hlavne mytologických a spirituálnych, okultných prameňov, čím som sa neskôr samozrejme dostal opäť k technikám, ktorými je možné napomôcť vlastnému duchovnému, teda energetickému, ale aj osobnostnému, vedomostnému a charakterovému rastu. Praktizujem cvičenia meditácie podľa novodobých hermetických prameňov, čo sa ukazuje ako výborný kľúč k získavaniu nových spirituálnych skúseností na rôzne spôsoby, v závislosti od konkrétnych praktík. Skúsenosti, ktoré ma k bádaniu a následnej tvorbe priviedli, mali charakter komunikačný, channelingový alebo vízií, či inšpirácií, čo je vlastne len odlišný druh prvého menovaného. Vyplývali z povahy mojej duše, vlastností a charakteru, ktoré boli odjakživa pre tento typ špecializácie vystavané, ako som si neskôr uvedomil. Dôležité však bolo, je a vždy u každého bude, v tomto smere nestagnovať a získavať nové životné a spirituálne skúsenosti, ktoré sú prepojené v jednom.

3. Nakoľko si teoretik, nakoľko praktik? Dalo by si to vyjadriť nejako percentuálne?

Ako som spomínal, prvé prišli praktické skúsenosti, ktorých bolo len zo pár, no za to intenzívnych, možno ich niekedy hlbšie rozoberiem vo vlastnej tvorbe. Potom mojou vôľou prišlo kvantum teoretického bádanie, ktoré som až neskôr podporil štúdiom prakticky pojednávajúcich hermetických autorov. Mimo to som však počas celého procesu neustále sám odhaľoval princípy kozmu, ktoré som si niekedy aj neskôr, po ich obsiahnutí naštudoval v literatúre. Myslím, že asi nie je možné vyjadriť tento vzťah percentuálne, pretože v niektorých obdobiach sa viac venujem teoretickému bádaniu v literatúre, či na internete a písomnej tvorbe, inokedy zas praktickým cvičeniam, z nich niektoré však prevádzam denne. Vzhľadom na tento fakt by asi bolo ťažké nejako vystihnúť tento pomer číslami, snáď len pomocou nejakého komplikovaného grafu.... :D

4. Odkiaľ čerpáš svoje poznatky? Koľko z kníh, koľko z logiky, koľko z vlastnej intuície, koľko z vlastných skúseností?

Opäť som tématiku odpovede načal už v minulej otázke, každý kto prechádza duchovnou evolúciou samého seba, vzostupnou skúsenosťou alebo iným menom aj Transformáciou, získava poznatky pomocou vlastnej intuície, ako ste povedali, alebo skôr komunikáciou s energiami a entitami subtílneho charakteru. Záleží na úrovni vlastného duchovného, morálneho, ale aj vedomostného postupu, koľko z ponúkaných informácií je človek schopný prijať, myslím, že aspoň u mňa tieto dve záležitosti idú ruka v ruke. U niektorých ľudí to tak však nemusí byť, v tom prípade však myslím, že by mali z vlastnej vôle pracovať na vyrovnaní a zharmonizovaní tohto aspektu svojej osobnosti pre tvorenie svojej kvalitnejšej reality i odkazu pre okolie. Preto sám veľa čítam a venujem sa aj praktickej stránke spirituálnych učení, ako som povedal neustále.

Mágia
5. Poznáš názory ľudí, ktorí neodporúčajú ani bielu mágiu? Čo si o tom myslíš?

V prvom rade treba podotknúť, že biela i čierna mágia využívajú tie isté univerzálne zákony, avšak buď pre konštruktívne alebo deštruktívne účely. Aj čierna mágia má vo vesmíre svoje miesto, bez následkov sa ju môže uvážiť iba ten, ktorého účely smerujú nejakým spôsobom k naplneniu rovnováhy. U bielej mágie to platí tak isto. Pokiaľ by niekto svojím neuváženým, no efektívnym spirituálnym konaním, hoci by bolo aj liečivé, či pozitívne, príliš narušil rovnováhu, tiež by ho mohol postihnúť nepríjemný negatívny karmický efekt vlastného magického konania. Preto niektorí ľudia neodporúčajú ani bielu mágiu, zrejme majú vlastné negatívne skúsenosti spojené s vyššie uvedeným karmickým efektom, alebo o nich minimálne počuli, či v nejakých prameňoch čítali.

6. Je možné ovplyvniť/zmeniť myšlienkou všetko? Alebo je treba v niečom rešpektovať osud? Sú veci, s ktorými sa proste musíme zmieriť?

Samozrejme, že nie je, isté udalosti v kozme fungujú samé od seba, a my veľmi dobre vieme, že ich neovplyvníme. Aj starí Sumeri poznali učenie o predurčení a osude, z čoho predurčenie bolo práve nemennou podmienkou reality, ktorú nebolo možné zmeniť, hoci sa k nej dalo dopracovať rôznymi cestami. Myslím, že toto poznanie dokonale korešponduje s inými orientálnymi duchovnými učeniami, napríklad rôznymi formami Hinduizmu. V prípade vecí, ktoré však nie sú dané veľa záleží na úrovni vlastného duchovného, charakterového i vedomostného postupu, teda efektívnej sily vlastnej myšlienky, priania, či túžby. Pokiaľ sa vyskytnú v situácie, v ktorých sa zdá, že nič nefunguje, niekedy je potreba sa s istými skutočnosťami aj zmieriť, avšak nikdy netreba prestať dúfať v lepšie zajtrajšky a bojovať za ne, inak na seba nechajú čakať veľmi dlho...

Spiritualita
7. Je nejaký rozdiel medzi ezoterikou a spiritualitou/duchovnom? Je to to isté?


Všeobecne nie príliš často, používam pojeme ezoterika, pretože sa podľa mňa spája s modernými neodbornými a nesprávne modifikovanými praktikami dnešných tzv. New Age bádateľov a praktikov, z ktorých mnohí zablúdili do bahna dezinformácie. Nechcem však rozhodne týmto nikoho odsudzovať, každý si za svoje presvedčenie, i duchovné praktiky zodpovedá jedine sám. Naproti tomu, spiritualita/duchovno vyjadruje všeobecne záujem o otázky pôvodu človeka, jeho energie, putovania duší a históriu Zeme, či celú kozmológiu. Byť spirituálnym znamená zaujímať sa o všetky tieto fenomény, aspoň okrajovo, a zároveň sa snažiť žiť plnohodnotný život so svojimi blízkymi i priateľmi. Takže ezoterika a spiritualita nevyjadrujú pre mňa ako pojmy rozhodne to isté.

8. Koho by si nazval, že je duchovne zameraný človek? Ako sa to prejavuje?

Opäť nadviažem na minulú odpoveď, keďže som sa v nej vlastne na túto otázku vyjadril. Duchovne zameraný človek sa snaží si uvedomiť v čom je dobrý a využiť tieto kvality na plno pre seba i ostatných. Nemusí byť nutne mágom, šamanom, či liečiteľom, stačí keď uznáva morálne hodnoty, univerzálne zákony a pravdu. Každý má svoju cestu k dosiahnutiu cieľov vlastného pozemského života, aby sme naplnili široké scenáre univerzálnej skúsenosti a mimo iné sa tiež naučili tolerancii a spolupráci. Niečia cesta môže byť viac individuálna, iná lemovaná zástupmi ľudí, často si však je možno úplne vybrať, Zem poskytuje ešte stále široké možnosti. Spirituálny človek je pokorný vo svojom poznaní, hlbokej osobnej skúsenosti, zároveň musí vedieť však byť aktívny, neváhať zasiahnuť do udalostí svojej reality, keď je treba...

9. Predstavuješ si niečo pod pojmom "duchovná cesta"?

Duchovnou cestou je predsa život každého jedného z nás, a nielen ľudí. Záleží na povahe vašich rozhodnutí aký bude jej charakter, či magický alebo všedný. Pokiaľ sa niekto rozhoduje materialisticky, veľa spirituálneho na svojej ceste životom nestretne, preto pojem duchovná cesta v západnej spoločnosti dostal možno význam skutočného putovania niekam do Tibetu, alebo minimálne na samotu, ďaleko od civilizácie a jej bohatých moderných prostriedkov. Duchovná skúsenosť sa dá ale predsa napĺňať každodenne, s našimi blízkymi i vzdialenejšími, preto netreba čakať na nejaké osvietenie a každý deň priložiť svoju konštruktívnu energiu do skutočného chodu vesmíru...

10. Má slovo "Boh" pre Teba nejaký reálny obsah?

Samozrejme, aj keď v niekoľkých úrovniach. Vesmír je vedomie, Zem je vedomie človek je mysliacim vedomím a dušou. No a tou najvyššou je teologický Boh, najvyšší prvotný stvoriteľ oddelenia sa tvorivej energie od temnoty. Samozrejme toto pradávna vedomie vytvorilo svojich najbližších služobníkov, prvé časti samého seba, ako sa dozvedáme z mnohých starovekých mytológií, a rozoberám to i vo svojej knihe, ktoré pozemskí ľudia ako svojich predkov, nazvali tiež „bohovia“. Preto treba vedieť robiť rozdiely a zároveň chápať Boha a kozmos ako celok, ktorý je určite veľmi reálny...

2012
11. Môže byť 2012 prelomový rok? Končí v tento rok celý Mayský kalendár alebo len jeden jeho cyklus a začína nový?


Všade okolo seba vidíme, že 2012 je veľmi prelomovým rokom. Politická a ekonomická situácia je vyhrotená, v niektorých krajinách to doslova vrie a na vine je samozrejme elita, ktorá spoločnosť po dlhé veky vysávala. Odpudivý kolos systému sa pomaličky rúca, niečo však musí logicky nasledovať. Je práve na nás, aká bude povaha celej nastávajúcej reality, i zriadenia. Cyklus mayského kalendára končí, čo sa zrkadlí i v iných svetových kalendároch a celkovej astrológii, určite to však nie je koniec našej planéty a života na nej. Na aktivite všetkých z nás však záleží, v akom svete budeme ďalej žiť. Vesmír nám isto pripraví na záver celého cyklu mnohé prekvapenia, ktorým budeme musieť čeliť, ale aj z nich ťažiť, podľa toho ako sme sa každý individuálne i spoločne pripravovali. V spoločnosti vznikajú dva protipóly – veľmi uvedomelí a zodpovední ľudia, ktorých rady sa každý deň rozšíria o nových „zobudených“, ale i tých čo slepo nasledujú na ceste ku materialistickej skaze. Kto prevládne? Záleží len na nás, ak však nemá prísť koniec, určite to budú tí, ktorí sa snažia tvoriť...

12. Veríš vo vzostup do 5. dimenzie? Prečo 5D: Nestačia nám 3 dimenzie?

Číslovanie dimenzií prenechám iným, myslím, že je to naozaj komplikovaná tématika, pretože štvrtý rozmer sám o sebe je pre pozemské bytie ťažko definovateľný a všeobecne skôr vyjadruje bytia na iných úrovniach priestoru v závislosti od ešte nepríliš odhalenej fyzikálnej povahy častíc. Už vieme, že éter, ódická substancia má mnoho spoločného s plazmou, štvrtým skupenstvom, avšak presné exaktné určenie podobných fenoménov je ešte hudbou ďalekej budúcnosti. Pre podobné skúmanie ta máme práve inštinktívne pracujúcich spirituálnych praktikov, ktorá pre cestovanie dimenziami nikdy nepotrebovali ich číslovať, čo sa môžete dočítať z každého lepšieho hermetického a okultného prameňa. Preto o rozprávať sa o nejakom 3-5 vzostupe je asi úplne irelevantné, avšak verím, že určitá zmena vo vnímaní jemnohmotnej stránky Univerza u ľudí všeobecne prebehne. To je práve jedným z tajomstiev končiacich cyklov, zmena vedomia. Ja preto navrhujem, aby sme objavovali všade – vo svojom okolí, i sebe...

Pýtal sa Milan Rusko

Peter Vyšehradský - články
http://www.baina.eu/index.php/blog/peter-vysehradsky
http://www.2012rok.sk/wp/author/peter-vysehradsky
http://www.cez-okno.net/rubrika/peter-vysehradsky

Pripravovaná kniha
http://www.baina.eu/index.php/blog/peter-vysehradsky/189-uvod-k-pripravovanej-knihe

 

Komentárov (0)
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!