Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Rozhovor s Petrom Vyšehradským, časť druhá

Milan Rusko 25 August 2012 PDF Tlačiť E-mail

Druhá časť rozhovoru s Petrom Vyšehradským, mladým nekonformným autorom, ktorý sa svojím písaním snaží dotknúť či priblížiť k utajenej podstate bytia. Nech tento rozhovor poodhalí jeho dušu a nech čitateľ sám posúdi, kde trafil tón a kde je jeho struna možno ešte  nedoladená. ;-) Tento rozhovor, ako aj celá Škola života nie je určená tým, ktorí hľadajú vodcov, ktorých by mohli nasledovať. Tento rozhovor a celá Škola života je určená tým, ktorí chcú pochopiť múdrosť sami v sebe a chcú uchopiť svoj život skutočne do svojich vlastných rúk a nebyť vláčený tým, čo nie je ich vlastnou podstatou. Takže nepreberám žiadnu zodpovednoť za tých, ktorí budú uvedené veci slepo nasledovať. Nech je článok podnetom k zamysleniu a inšpiráciou. Nech to posmelí hľadačov pravdy, aby sa nebáli robiť aj chyby. Príjemné čítanie.

Skúsenosť
1. Dá sa nejako upresniť alebo bližšie naznačiť, akého druhu a obsahu boli Tvoje spirituálne skúsenosti, ktoré Ťa priviedli k duchovnému hľadaniu? Alebo možno aké dvere Ti otvorili, čomu Ťa naučili, čo v Tebe zmenili?

Odpoveď na túto otázku zaujíma väčšinu ľudí, chápem veľmi dobre prečo, každý chce vedieť čo zažil človek, ktorý sa tak intenzívne,  myslím aj dosť efektívne, zaoberá duchovnom, mystikou a utajovanou históriou. Z hľadiska mojej tvorby i osobného života by pochopiteľne nebolo vhodné upresňovať všetky tieto zážitky. Možno sa o nich raz detailnejšie budú môcť dozvedieť čitatelia, ale zatiaľ sa o ne podelím len v skratke. Zažil som klasické symptómy transformácie, niektoré podporené vedomými experimentmi, taktiež som za bdelého stavu na mieste silne ovplyvnenom negatívnou sférickou inteligenciou, zažil jej prejavy, ako som sa kedysi zmenil v rozhovore pre internetovú TV Baina. Ďalšie skúsenosti prišli vo forme snov na spomínanom, či iných miestach, určite je toho viac. Tieto skúsenosti vo mne utvrdili chuť bádať po spirituálnych a pravdivých historických skutočnostiach. Dali mi schopnosť byť úspešným v prevádzaní niektorých spirituálnych praktík a neskôr spolu s ďalšími, novými skúsenosťami, i schopnosť lepšie rozlišovať medzi pravdou a lžou v oblastiach mystiky, duchovna a niekedy i histórie. Samotné skúsenosti, bez tvrdej práce a samo - štúdia by však určite nestačili, opäť podotknem, že mnoho ľudí určite zažilo podobné skúsenosti ako ja, bez toho, aby o tom tušila ich okolie, nieto širšia verejnosť. Duchovný vzostup a Transformácie je hlavne o vlastnej aktivite, hoci mnohé signály prídu od Univerza, bez ohľadu na to, či je človek spirituálny vedomý a činný.

Pravda a lož
2. Jedna vec je skúsenosť, druhá vec je jej výklad. Myslíš, že si si svoje skúsenosti vysvetlil správne? Ako sa vlastne robí skúška správnosti?

Mnohé svoje skúsenosti som si lepšie vyložil práve na základe materiálnych prameňov. Niektoré moje spirituálne skúsenosti dokonca s existujúcimi materiálnymi prameňmi priamo súviseli. Skúška správnosti sa v tejto oblasti, ako som spomínam v prvej časti rozhovoru, robí na báze vlastného cvičeného inštinktu, vždy však svoje tvrdenia treba podložiť faktami v materiálne existujúcich prameňoch, starovekých, či moderných. O to sa ja vo svojej písomnej tvorbe vždy snažím, hoci niekedy zájdem až do úplného channelingu. Skúsenosti mám myslím celkom bohaté, hoci vždy je treba ich rozširovať, mnohé z pilierov mojej tvorby tvoria neodškriepiteľné fakty a nezávisle po svete vyskytujúce sa skutočnosti.

3. Ľudia v našom svete sú neprestajne masírovaní klamstvami. Okrem základnej mainstreamovej lži konzumného života je tu aj množstvo lživých náuk, ktoré sa tvária ako alternatívy tohto konzumu. Ako sa človek má vyznať v tejto džungli lží a poloprávd? Má ísť každý za tým, čo intuitívne pokladá za správne alebo existuje nejaká objektívna metóda na rozpoznanie a oddelenie pravdy od lži?

Samozrejme, treba sa veľmi riadiť intuíciou, no ani tá nemusí byť neomylná. Treba vždy pozorovať stavebné fakty učení, či prameňov a zámer autora. Veľakrát som to už zdôrazňoval, ak je vidno, že autor sleduje ciele osvety a spirituálneho osvietenia ľudí, čo musí byť jasné z predložených faktov, i štýlu prejavu, tak je osvojiť si z jeho diela určité informácie. Zástancom nejakých duchovných organizácii, či siekt rozhodne nie som, takéto spoločenstvá musia vyplynúť z prirodzenej potreby ľudí, a rovnako tak tejto potrebe a pravde slúžiť. Je dobré svoju intuíciu a smerovanie prepojiť s názormi a presvedčeniami ostatných, avšak prostredníctvom slobodného jednania. Moja tvorba si dodržovaní slobôd a práv ľudí zakladá, mimo iné čitateľa k nemu doslova nabáda vysvetľovaním kozmických princípov, ktoré hrajú v jej prospech. Každý musí ísť svojou cestou, všetci však spoločne....

Teória
4. Ktorá kniha a ktorý autor Ťa najviac oslovili?

Autorov je niekoľko, záleží na konkrétnom zameraní a historickej dobe ich tvorby. Rád čítam čo najpôvodnejšie mytologické pramene, v tom je mojím favoritom napríklad český egyptológ Jaromír Kozák. Študujem však i rôzne iné mytologické pramene, kde až tak nezáleží na autorovi, skôr obsahu, v ktorom sa vyskytujú rôzne podnetné fakty. Z českých autorov 20. storočia však najviac obľubujem významného Hermetika, Františka Bardona, ktorého časti hermetickej náuky využívam i v praxi, nielen písomnej tvorbe, hoci aj na ňu sa snažím z časti vo svojom diele nadviazať, záber môjho záujmu je však trochu všeobecnejší, širší. Preto musím spomenúť ďalšieho významného autora. Významne moju tvorbu ovplyvnil Zecharia Sitchin, doslova otec modernej Archeoastronautiky, znalec sumerskej mytológie, autor prvých kompletných prekladov sumerských tabuliek, ktorými otvoril dvere pre vznik jednotnej metafyzicko -  kozmologickej vedy, ktorá čerpá zo zjednotených starovekých mytológii a spirituálnych učení v jednotnom, zmysluplnom celku.

Prax
5. Ako sa robí hermetická meditácia? Čo je to meditácia? Ako si človek nájde najvhodnejšiu meditačnú techniku?

Vysvetľujem to v niekoľkých svojich článkoch, a hlavnej aj pripravovanej knihy, skrátene, meditácia je operatívny mód myslenia, zjednotenia chodu vlastnej duše, mysle a tela do jedného spolupracujúceho celku, kedy pri jej zvládnutí, dostavuje efektívna moc ovplyvňovať energiu, i hmotu okolo seba v závislosti na úrovni vlastného spirituálneho vzostupu. Samozrejme, tie najzložitejšie operácie z pozemšťanov dokážu tak tibetskí mnísi, extrémne nadaní jedinci alebo iné bytosti, každopádne každý priemerný človek sa môže naučiť docieliť meditáciou istú úroveň želaných efektov. Hermetická meditácia vychádza hlavne z vyššie spomínaného, Bardonovho diela a pracuje najprv s koncentráciou a vizualizáciou mága, neskôr so živlami, elementálmi a absorbciou životodarnej energie, hindsky tzv. prány z priestoru. Niektoré z modifikácií menovaných techník sú veľmi náročné na zvládnutie a myslím, že pre ich kompletné ovládanie sú potrebné doslova roky praxe. Tým však nikoho od meditácie nechcem odrádzať, pretože už po krátkom tréningu môže byť viditeľné efektívne, blahodarné, úspechy.  Je možné študovať viaceré, napríklad orientačné, alebo channelingové pramene o meditácii, všeobecne je však dobré zachovávať princípy, ktoré sú popísané v hermetických prameňoch a Sanskrte, aby sa nedostavili niektoré z nežiaducich účinkov meditácie. Najvhodnejšiu meditačnú techniku si človek vyberie jedine štúdiom správnych prameňov, z nich som niektoré menoval a potom samozrejme už iba praxou.

6. Hovoríš, že ani dobro nie je vhodné konať, pokiaľ tým narušíme rovnováhu. Vieš povedať k tomu nejaký príklad? Ako vlastne človek rozozná, kedy svojim snažením narušuje rovnováhu a kedy nie? Aké pozitívne snaženie je vlastne to správne a aké nesprávne?

Veľmi všeobecne položená otázka, lebo záleží vždy od konkrétnej udalosti, skutočnosti, okolnosti a osôb s tým spojeným, ako si všetci iste dobre uvedomujeme. Pokiaľ sa však budeme rozprávať o činoch, ktoré významne ovplyvnia okolie, spoločnosť, či aktoch spirituálnych a okultných, vtedy sa musíme jednoznačne riadiť faktom, že mnohé pozemské štruktúry a ideológie potrebujú prebudovať. Preto sa nesmieme báť zmiasť zo stola, i mysle staré a prijať nové, kreatívne riešenia. Je to na kompetentných ľuďoch akým spôsobom toto všetko chcú previesť, vzhľadom na vývoj našej pozemskej spoločnosti, i kozmických pochodoch to však bude nutné. Môže sa použiť väčšia dávka deštrukcie, ale museli by sme rátať s veľkými negatívnymi následkami, tak prečo čo najviac netransformovať, transmutovať a prebudovávať staré? Som zástanca teórie všeobecného konsenzu, ktorý však musí vyplynúť práve z nášho vnútra, osobného duchovného, morálneho a vedomostného vývoja.

Spiritualita
7. Naznačil si, že spirituálny človek je taký, ktorý sa zaujíma o globálne veci, o kozmológiu, pôvod človeka... Zaujíma Ťa podstata žitia a bytia? Má vôbec zmysel sa snažiť o takéto poznanie? Zrejme mnohí ľudia nemajú takéto globálne potreby, pretože neveria, že je možné nejakú podstatu v živote aj dosiahnuť. Ich život sa potom obmedzuje len na akési záhradkárčenie na vlastnom pieskovisku, a globálny záujem prenechávajú na vedu, prípadne na cirkev.

Moderné anti – spirituálne presvedčenie mnohých, ktoré ste popísal je jedným z fatálnych omylov moderných ľudí, ktorý ich často stojí šťastné životy, niekedy v osobnej, inokedy kariérnej sfére. Oni nerozumejú prečo by sa mali vôbec o nejaké poznanie snažiť, ja na druhej strane nechápem, ako je možné vôbec jestvovať a nezamýšľať sa na pôvodom a cieľmi vlastného v života v plnohodnotnom duchovnom ponímaní. Nerobí to snáď každé malé dieťa, no v mnohých z nich to neskôr štruktúry spoločnosti utlačia? Ako je možno žiť bez toho, aby človek aspoň niečo tušil o svojej duši ako energii, ktorá je večná, rovnako ako jej odkaz? Mnohí, práve pre absenciu pochopenia základných univerzálnych zákonov o energii, hmote, nezničiteľnosti energie, nesmrteľnosti duše a obrovských horizontoch vesmíru, s ktorými je človek spojený, stratia úplne akékoľvek dúfanie v hlbší zmysel vlastnej existencie a prepadajú beznádeji, čo je väčšinou začarovaný kruh, z ktorého niet úniku. Tento fenomén sa nazýva spirituálna kríza modernej doby.  Vnímaví ľudia, ktorí ju pocítia a majú dostatok vlastnej vôle, sily a blízkych pre zmenu, začínajú podstupovať Transformáciu samého seba do novej formy vlastného myslenia, i konania, ktorá sa čo najviac snaží o uvedomenia samej seba a naplnenie prvotného tvorivého zámeru. Vidíme to predsa všade okolo seba, stačí otvoriť oči, mnohí sa vzdali alebo postupne vzdávajú materialistického presvedčenia i slepo získaných materiálnych darov spoločnosti, ktoré sú v podstate zbytočné a nepotrebné pre šťastný život. Mnohí unikajú z preplnených miest do menších obcí, niekedy dokonca na samoty, aby mohli žiť čistý život bez prebytočnej negatívnej energie, ktorú na seba viaže špinavosť modernej, jednostranne zameranej civilizácie. Tento posun sám o sebe znamená, že príde doba, kedy bude spoločnosti je v futuristickej forme koniec, ľudia sa presýtili nepotrebnými vecami, ktoré po sebe zanechala a začínajú opäť hľadať vo vnútri a dejinách. Niektorí ešte len tušia , že niekde je chyba a začínajú najprv obviňovať systém, čo je tiež podstatná časť tohto procesu, lebo za skazu, ktorú ľudia Zemi spôsobili, musí niekto zaplatiť. To už som sa však príliš rozpísal. Spiritualita nie je nejaká duchovná cesta do Tibetu, ale plnohodnotný život tu a teraz, započatie zmeny, ktorá je v našich životoch potrebná, aby sa z nás nestali automatizovaní otroci elity spoločnosti a vlastnej pasivity....

Budúcnosť Zeme
8. Hovoríš, že kolos systému sa pomaličky rúca vinou elity. Nenapadlo Ťa, že ten pád môže byť zámerne riadený elitou a že elita už má svoje plány na Nový svetový poriadok, z ktorého sa neznalým budú pretáčať oči? A že jeho zárodky už teraz infiltruje do rôznych pseudo-duchovných učení? Nebude to náhodou tak, že budú dva Nové svetové poriadky, jeden ten pravý a druhý lživý? Ten lživý vytvára súčasná vládnúca elita pomocou nekalých a podvodných praktík, pomocou vojen a násilností. Ten pravý Nový svetový poriadok vytvoria ľudia čistí, transparentne, čestne, otvorene, bez podvodov, bez klamstiev a bez násilia?

Na záver som naznačil odpoveď už v predchádzajúcej otázke. Myslím, že nás ešte čaká veľkolepé vyvrcholenie boja medzi stranou, ktorej príslušníkov je málo, no za to je mocná a druhou, ktorú nasledujú prebudení radoví ľudia, občania štátov, ktorí sú so zriadením nespokojní. Vôbec to však  nevidím na vyvrcholenie v podobe aktu násilia, veľkej vojny, myslím, že práve podobné konanie bude postupne odsúdené a po práve potrestané. Je veľmi pravdepodobné, že do diania zasiahnu ďaleko vyššie energie a inteligencie, než sme boli zvyknutí, hoci ony nikdy len tak nestáli stranou. Evolúcia sa však nedá zastaviť a konštruktívne názory a štruktúry nakoniec určite prevládnu. Myslím, že rovnako ako na konci života, aj v závere tohto časového cyklu dostane každý čo si zaslúžil, pridruží sa k energiám, ktoré nasledoval. Ako to vlastne bude v praxi vyzerať je veľmi otázne, osobne by som však nehovoril o nijakom Novom Svetovom Poriadku, už len preto s čím je tento názov v mysliach ľudí spojený.  Megalomanské predstavy chamtivých a krvilačných stúpencov tohto „poriadku“ sa však medzi pozemšťanmi ukázali ako nerealizovateľné. Viete si predstaviť masy ľudí, ktorí sa aj za cenu svojich životov vzbúrili proti svojim nespravodlivým vládam ako si nechajú vymyť mozgy definitívnou digitalizáciou spoločnosti pomocou ekonomickej krízy a médií? To je myslím v tomto štádiu nepredstaviteľné a nemožné realizovať, preto vzdajme úctu a podporme týchto ľudí, na druhej strane im však ukážme, že násilie nie je riešením. Všetky hektické udalosti poslednej doby treba pretaviť do konštruktívnych návrhov premeny systému, na štruktúru slúžiacu ľudom, nie napomáhajúcu ich vykorisťovaniu. Rok 2012 je hlavne o ľudskosti a spolupráci, myslím, že tie najväčšie prekvapenia prídu až trochu neskôr, postupom času. Dramatická zásterka, ktorá mu bola v médiách pridávaná bola skôr účelovou, za cieľom zastrašenia ľudí a zníženia ich aktivity. Našťastie mnohí z nich na to vôbec neskočili, pridáme sa teda k nim a priložíme ruku dielu, každý v tom, čo dokáže v ústrety novej, naozaj fungujúcej spoločnosti?

 

Za rozhovor Petrovi ďakuje Milan Rusko

 

Skúsenosť


1. Dá sa nejako upresniť alebo bližšie naznačiť, akého druhu a obsahu boli Tvoje spirituálne skúsenosti, ktoré Ťa priviedli k duchovnému hľadaniu? Alebo možno aké dvere Ti otvorili, čomu Ťa naučili, čo v Tebe zmenili?

 

Odpoveď na túto otázku zaujíma väčšinu ľudí, chápem veľmi dobre prečo, každý chce vedieť čo zažil človek, ktorý sa tak intenzívne,  myslím aj dosť efektívne, zaoberá duchovnom, mystikou a utajovanou históriou. Z hľadiska mojej tvorby i osobného života by pochopiteľne nebolo vhodné upresňovať všetky tieto zážitky. Možno sa o nich raz detailnejšie budú môcť dozvedieť čitatelia, ale zatiaľ sa o ne podelím len v skratke. Zažil som klasické symptómy transformácie, niektoré podporené vedomými experimentmi, taktiež som za bdelého stavu na mieste silne ovplyvnenom negatívnou sférickou inteligenciou, zažil jej prejavy, ako som sa kedysi zmenil v rozhovore pre internetovú TV Baina. Ďalšie skúsenosti prišli vo forme snov na spomínanom, či iných miestach, určite je toho viac. Tieto skúsenosti vo mne utvrdili chuť bádať po spirituálnych a pravdivých historických skutočnostiach. Dali mi schopnosť byť úspešným v prevádzaní niektorých spirituálnych praktík a neskôr spolu s ďalšími, novými skúsenosťami, i schopnosť lepšie rozlišovať medzi pravdou a lžou v oblastiach mystiky, duchovna a niekedy i histórie. Samotné skúsenosti, bez tvrdej práce a samo - štúdia by však určite nestačili, opäť podotknem, že mnoho ľudí určite zažilo podobné skúsenosti ako ja, bez toho, aby o tom tušila ich okolie, nieto širšia verejnosť. Duchovný vzostup a Transformácie je hlavne o vlastnej aktivite, hoci mnohé signály prídu od Univerza, bez ohľadu na to, či je človek spirituálny vedomý a činný.

Pravda a lož


2. Jedna vec je skúsenosť, druhá vec je jej výklad. Myslíš, že si si svoje skúsenosti vysvetlil správne? Ako sa vlastne robí skúška správnosti?

 

Mnohé svoje skúsenosti som si lepšie vyložil práve na základe materiálnych prameňov. Niektoré moje spirituálne skúsenosti dokonca s existujúcimi materiálnymi prameňmi priamo súviseli. Skúška správnosti sa v tejto oblasti, ako som spomínam v prvej časti rozhovoru, robí na báze vlastného cvičeného inštinktu, vždy však svoje tvrdenia treba podložiť faktami v materiálne existujúcich prameňoch, starovekých, či moderných. O to sa ja vo svojej písomnej tvorbe vždy snažím, hoci niekedy zájdem až do úplného channelingu. Skúsenosti mám myslím celkom bohaté, hoci vždy je treba ich rozširovať, mnohé z pilierov mojej tvorby tvoria neodškriepiteľné fakty a nezávisle po svete vyskytujúce sa skutočnosti.

 

 

 

 

 

3. Ľudia v našom svete sú neprestajne masírovaní klamstvami. Okrem základnej mainstreamovej lži konzumného života je tu aj množstvo lživých náuk, ktoré sa tvária ako alternatívy tohto konzumu. Ako sa človek má vyznať v tejto džungli lží a poloprávd? Má ísť každý za tým, čo intuitívne pokladá za správne alebo existuje nejaká objektívna metóda na rozpoznanie a oddelenie pravdy od lži?

 

Samozrejme, treba sa veľmi riadiť intuíciou, no ani tá nemusí byť neomylná. Treba vždy pozorovať stavebné fakty učení, či prameňov a zámer autora. Veľakrát som to už zdôrazňoval, ak je vidno, že autor sleduje ciele osvety a spirituálneho osvietenia ľudí, čo musí byť jasné z predložených faktov, i štýlu prejavu, tak je osvojiť si z jeho diela určité informácie. Zástancom nejakých duchovných organizácii, či siekt rozhodne nie som, takéto spoločenstvá musia vyplynúť z prirodzenej potreby ľudí, a rovnako tak tejto potrebe a pravde slúžiť. Je dobré svoju intuíciu a smerovanie prepojiť s názormi a presvedčeniami ostatných, avšak prostredníctvom slobodného jednania. Moja tvorba si dodržovaní slobôd a práv ľudí zakladá, mimo iné čitateľa k nemu doslova nabáda vysvetľovaním kozmických princípov, ktoré hrajú v jej prospech. Každý musí ísť svojou cestou, všetci však spoločne....

 

Teória


4. Ktorá kniha a ktorý autor Ťa najviac oslovili?

 

Autorov je niekoľko, záleží na konkrétnom zameraní a historickej dobe ich tvorby. Rád čítam čo najpôvodnejšie mytologické pramene, v tom je mojím favoritom napríklad český egyptológ Jaromír Kozák. Študujem však i rôzne iné mytologické pramene, kde až tak nezáleží na autorovi, skôr obsahu, v ktorom sa vyskytujú rôzne podnetné fakty. Z českých autorov 20. storočia však najviac obľubujem významného Hermetika, Františka Bardona, ktorého časti hermetickej náuky využívam i v praxi, nielen písomnej tvorbe, hoci aj na ňu sa snažím z časti vo svojom diele nadviazať, záber môjho záujmu je však trochu všeobecnejší, širší. Preto musím spomenúť ďalšieho významného autora. Významne moju tvorbu ovplyvnil Zecharia Sitchin, doslova otec modernej Archeoastronautiky, znalec sumerskej mytológie, autor prvých kompletných prekladov sumerských tabuliek, ktorými otvoril dvere pre vznik jednotnej metafyzicko - kozmologickej vedy, ktorá čerpá zo zjednotených starovekých mytológii a spirituálnych učení v jednotnom, zmysluplnom celku.

 

Prax


5. Ako sa robí hermetická meditácia? Čo je to meditácia? Ako si človek nájde najvhodnejšiu meditačnú techniku?

 

Vysvetľujem to v niekoľkých svojich článkoch, a hlavnej aj pripravovanej knihy, skrátene, meditácia je operatívny mód myslenia, zjednotenia chodu vlastnej duše, mysle a tela do jedného spolupracujúceho celku, kedy pri jej zvládnutí, dostavuje efektívna moc ovplyvňovať energiu, i hmotu okolo seba v závislosti na úrovni vlastného spirituálneho vzostupu. Samozrejme, tie najzložitejšie operácie z pozemšťanov dokážu tak tibetskí mnísi, extrémne nadaní jedinci alebo iné bytosti, každopádne každý priemerný človek sa môže naučiť docieliť meditáciou istú úroveň želaných efektov. Hermetická meditácia vychádza hlavne z vyššie spomínaného, Bardonovho diela a pracuje najprv s koncentráciou a vizualizáciou mága, neskôr so živlami, elementálmi a absorbciou životodarnej energie, hindsky tzv. prány z priestoru. Niektoré z modifikácií menovaných techník sú veľmi náročné na zvládnutie a myslím, že pre ich kompletné ovládanie sú potrebné doslova roky praxe. Tým však nikoho od meditácie nechcem odrádzať, pretože už po krátkom tréningu môže byť viditeľné efektívne, blahodarné, úspechy. Je možné študovať viaceré, napríklad orientačné, alebo channelingové pramene o meditácii, všeobecne je však dobré zachovávať princípy, ktoré sú popísané v hermetických prameňoch a Sanskrte, aby sa nedostavili niektoré z nežiaducich účinkov meditácie. Najvhodnejšiu meditačnú techniku si človek vyberie jedine štúdiom správnych prameňov, z nich som niektoré menoval a potom samozrejme už iba praxou.

 

6. Hovoríš, že ani dobro nie je vhodné konať, pokiaľ tým narušíme rovnováhu. Vieš povedať k tomu nejaký príklad? Ako vlastne človek rozozná, kedy svojim snažením narušuje rovnováhu a kedy nie? Aké pozitívne snaženie je vlastne to správne a aké nesprávne?

Veľmi všeobecne položená otázka, lebo záleží vždy od konkrétnej udalosti, skutočnosti, okolnosti a osôb s tým spojeným, ako si všetci iste dobre uvedomujeme. Pokiaľ sa však budeme rozprávať o činoch, ktoré významne ovplyvnia okolie, spoločnosť, či aktoch spirituálnych a okultných, vtedy sa musíme jednoznačne riadiť faktom, že mnohé pozemské štruktúry a ideológie potrebujú prebudovať. Preto sa nesmieme báť zmiasť zo stola, i mysle staré a prijať nové, kreatívne riešenia. Je to na kompetentných ľuďoch akým spôsobom toto všetko chcú previesť, vzhľadom na vývoj našej pozemskej spoločnosti, i kozmických pochodoch to však bude nutné. Môže sa použiť väčšia dávka deštrukcie, ale museli by sme rátať s veľkými negatívnymi následkami, tak prečo čo najviac netransformovať, transmutovať a prebudovávať staré? Som zástanca teórie všeobecného konsenzu, ktorý však musí vyplynúť práve z nášho vnútra, osobného duchovného, morálneho a vedomostného vývoja.

 

Spiritualita
7. Naznačil si, že spirituálny človek je taký, ktorý sa zaujíma o globálne veci, o kozmológiu, pôvod človeka... Zaujíma Ťa podstata žitia a bytia? Má vôbec zmysel sa snažiť o takéto poznanie? Zrejme mnohí ľudia nemajú takéto globálne potreby, pretože neveria, že je možné nejakú podstatu v živote aj dosiahnuť. Ich život sa potom obmedzuje len na akési záhradkárčenie na vlastnom pieskovisku, a globálny záujem prenechávajú na vedu, prípadne na cirkev.

 

Moderné anti – spirituálne presvedčenie mnohých, ktoré ste popísal je jedným z fatálnych omylov moderných ľudí, ktorý ich často stojí šťastné životy, niekedy v osobnej, inokedy kariérnej sfére. Oni nerozumejú prečo by sa mali vôbec o nejaké poznanie snažiť, ja na druhej strane nechápem, ako je možné vôbec jestvovať a nezamýšľať sa na pôvodom a cieľmi vlastného v života v plnohodnotnom duchovnom ponímaní. Nerobí to snáď každé malé dieťa, no v mnohých z nich to neskôr štruktúry spoločnosti utlačia? Ako je možno žiť bez toho, aby človek aspoň niečo tušil o svojej duši ako energii, ktorá je večná, rovnako ako jej odkaz? Mnohí, práve pre absenciu pochopenia základných univerzálnych zákonov o energii, hmote, nezničiteľnosti energie, nesmrteľnosti duše a obrovských horizontoch vesmíru, s ktorými je človek spojený, stratia úplne akékoľvek dúfanie v hlbší zmysel vlastnej existencie a prepadajú beznádeji, čo je väčšinou začarovaný kruh, z ktorého niet úniku. Tento fenomén sa nazýva spirituálna kríza modernej doby. Vnímaví ľudia, ktorí ju pocítia a majú dostatok vlastnej vôle, sily a blízkych pre zmenu, začínajú podstupovať Transformáciu samého seba do novej formy vlastného myslenia, i konania, ktorá sa čo najviac snaží o uvedomenia samej seba a naplnenie prvotného tvorivého zámeru. Vidíme to predsa všade okolo seba, stačí otvoriť oči, mnohí sa vzdali alebo postupne vzdávajú materialistického presvedčenia i slepo získaných materiálnych darov spoločnosti, ktoré sú v podstate zbytočné a nepotrebné pre šťastný život. Mnohí unikajú z preplnených miest do menších obcí, niekedy dokonca na samoty, aby mohli žiť čistý život bez prebytočnej negatívnej energie, ktorú na seba viaže špinavosť modernej, jednostranne zameranej civilizácie. Tento posun sám o sebe znamená, že príde doba, kedy bude spoločnosti je v futuristickej forme koniec, ľudia sa presýtili nepotrebnými vecami, ktoré po sebe zanechala a začínajú opäť hľadať vo vnútri a dejinách. Niektorí ešte len tušia , že niekde je chyba a začínajú najprv obviňovať systém, čo je tiež podstatná časť tohto procesu, lebo za skazu, ktorú ľudia Zemi spôsobili, musí niekto zaplatiť. To už som sa však príliš rozpísal. Spiritualita nie je nejaká duchovná cesta do Tibetu, ale plnohodnotný život tu a teraz, započatie zmeny, ktorá je v našich životoch potrebná, aby sa z nás nestali automatizovaní otroci elity spoločnosti a vlastnej pasivity....

 

Budúcnosť Zeme
8. Hovoríš, že kolos systému sa pomaličky rúca vinou elity. Nenapadlo Ťa, že ten pád môže byť zámerne riadený elitou a že elita už má svoje plány na Nový svetový poriadok, z ktorého sa neznalým budú pretáčať oči? A že jeho zárodky už teraz infiltruje do rôznych pseudo-duchovných učení? Nebude to náhodou tak, že budú dva Nové svetové poriadky, jeden ten pravý a druhý lživý? Ten lživý vytvára súčasná vládnúca elita pomocou nekalých a podvodných praktík, pomocou vojen a násilností. Ten pravý Nový svetový poriadok vytvoria ľudia čistí, transparentne, čestne, otvorene, bez podvodov, bez klamstiev a bez násilia?

 

Na záver som naznačil odpoveď už v predchádzajúcej otázke. Myslím, že nás ešte čaká veľkolepé vyvrcholenie boja medzi stranou, ktorej príslušníkov je málo, no za to je mocná a druhou, ktorú nasledujú prebudení radoví ľudia, občania štátov, ktorí sú so zriadením nespokojní. Vôbec to však nevidím na vyvrcholenie v podobe aktu násilia, veľkej vojny, myslím, že práve podobné konanie bude postupne odsúdené a po práve potrestané. Je veľmi pravdepodobné, že do diania zasiahnu ďaleko vyššie energie a inteligencie, než sme boli zvyknutí, hoci ony nikdy len tak nestáli stranou. Evolúcia sa však nedá zastaviť a konštruktívne názory a štruktúry nakoniec určite prevládnu. Myslím, že rovnako ako na konci života, aj v závere tohto časového cyklu dostane každý čo si zaslúžil, pridruží sa k energiám, ktoré nasledoval. Ako to vlastne bude v praxi vyzerať je veľmi otázne, osobne by som však nehovoril o nijakom Novom Svetovom Poriadku, už len preto s čím je tento názov v mysliach ľudí spojený. Megalomanské predstavy chamtivých a krvilačných stúpencov tohto „poriadku“ sa však medzi pozemšťanmi ukázali ako nerealizovateľné. Viete si predstaviť masy ľudí, ktorí sa aj za cenu svojich životov vzbúrili proti svojim nespravodlivým vládam ako si nechajú vymyť mozgy definitívnou digitalizáciou spoločnosti pomocou ekonomickej krízy a médií? To je myslím v tomto štádiu nepredstaviteľné a nemožné realizovať, preto vzdajme úctu a podporme týchto ľudí, na druhej strane im však ukážme, že násilie nie je riešením. Všetky hektické udalosti poslednej doby treba pretaviť do konštruktívnych návrhov premeny systému, na štruktúru slúžiacu ľudom, nie napomáhajúcu ich vykorisťovaniu. Rok 2012 je hlavne o ľudskosti a spolupráci, myslím, že tie najväčšie prekvapenia prídu až trochu neskôr, postupom času. Dramatická zásterka, ktorá mu bola v médiách pridávaná bola skôr účelovou, za cieľom zastrašenia ľudí a zníženia ich aktivity. Našťastie mnohí z nich na to vôbec neskočili, pridáme sa teda k nim a priložíme ruku dielu, každý v tom, čo dokáže v ústrety novej, naozaj fungujúcej spoločnosti?

Komentárov (0)
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!