Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Škola volá

Milan Rusko 12 September 2012 PDF Tlačiť E-mail

Na vrchol...Milí priatelia, všetci, ktorí sa zaujímame o niečo ako duchovný rozvoj človeka a ľudstva. Po dlhšej prestávke oprášim trošku projekt Školy života. Škola života neprestala, len sa na čas utlmila. Príčinou nie je to, že mi veľa času zaberá práca a rodina, príčinou je nedostatok skutočného záujmu a skutočných záujemcov. Teraz už nemám toľko času, aby som prednášal kázne rybám, ani aby som hovoril do vetra. Ale čas na skutočné a hodnotné riešenia sa vždy nájsť dá. Nemám čas na organizovanie niečoho, čo ľudia nepochopili alebo si to vysvetľujú inak, než to je. Ale na skutočný duchovný rozvoj, spolu s priateľmi nájsť podstatu svojho lepšieho JA, pomôcť ľudstvu nájsť svoju lepšiu budúcnosť, na to som nezabudol a nikdy nezabudnem.


VýhľadSituácia
Odkedy som začal aktívne konať pre ľudí, od prvého tábora Hľadanie na Záježovej v roku 2003, sa veci okolo nás posunuli výrazne dopredu. Na jednej strane svetovládcovia zámerne priviedli svet do krízy a rozmnožili biedu materiálnu i duševnú, na druhej strane rastie uvedomenie ľudí. V rádiu spieva Majk Spirit o Novom Človeku, na internete sa objavujú fakty, názory a rozhovory. Ľudia hľadajú pravdu o svete aj o sebe, hovoria, spájajú sa, organizujú. Z týchto aktivít odporúčam hlavne vypočuť si reláciu Mlčanie na rádiu Viva a zoznámiť sa s myšlienkou Sieť dobra v Piešťanoch. Ale to podstatné stále chýba. To hovorím s plným vedomím a s jasnou hlavou: V súčasnosti stále NEEXISTUJE dostupná spoločenská aktivita, ktorá by siahala do spirituálnej podstaty človeka a správnym spôsobom viedla ľudí k novému pravému ľudstvu, k skutočnej Civilizácii. Trápi ma, keď vidím, ako ľudia slepo nasledujú duchovné smery, ktoré ich zvádzajú, namiesto, aby ich viedli. Ľudia majú pocit, že sme obklopení duchovnými knihami a aktivitami, v skutočnosti sú to zavádzajúce polopravdy alebo úplné lži. Toto všetko je len akýsi bublajúci hrniec s polievkou, v ktorej sa varia naše túžby po lepšom svete, ale na skutočný nový začiatok, nový štart nového ľudstva sa stále len čaká.

PotôčikZdroje
Kde beriem tú odvahu a tú drzosť tak bohorovne posudzovať pravdu a lož a odsudzovať všetko to úžasné snaženie ľudí? Čo na to odpoviem? Ja neodsudzujem žiadne pozitívne snahy ľudí, len hovorím, že to nie je dostatočné. Ako som už písal, istotu v základných otázkach beriem z jedného vlastného zážitku, ktorý ma jedinou krátkou skúsenosťou naučil viac, než všetky duchovné knihy dohromady. Mojím cieľom nie je byť hlásateľom pravdy, ale znovu prísť spolu s priateľmi k tejto skúsenosti. To je tá skúsenosť, ktorá je základom Nového človeka v nás. Neurobila ma svätcom, ani neomylným, ale naučila ma Ceste a schopnosti rozoznať Cestu od necesty, učenie Pravdy od jeho potemnelých a okýptených napodobenín. A ako viem, že to nebol sebaklam? Nuž pravdivosť som si hneď preveril z troch strán: Logika a jednoduchosť (rozum), krása a dobro (cit), zhoda s posvätnými spismi (opakovateľnosť). Neskôr pribudla aj štvrtá kontrola - uskutočniteľnosť premeny človeka (praktičnosť). Takže tu je prameň, tu sú východiská, na ktorých staviam. Postupne ho môžem odhaľovať viac a viac, úmerne praktickej potrebe.

VodopádCiele
A prečo si dávam také vysoké ciele, ako Nové ľudstvo? Odpoveď je prostá: Každý človek, čo nosí srdce v hrudi a hlavu na krku, snaží sa o nejaké to dobro, nejak spríjemniť život sebe a svojim blízkym. Ale vrcholom dobra je Nový človek v nás. Toho objaviť v sebe nie je ťažšie, než vyštudovať univerzitu alebo zmaturovať. Len sa tam nedá odpisovať a podvádzať, každý musí sám za seba, úprimne a z celej svojej bytosti. Nepovažujeme sa za Civilizáciu, za civilizovanú spoločnosť? A predsa, môže byť civilizácia postavená na ziskuchtivosti, na vojnách, na snahe byť viac, než ten druhý, mať viac, než ten druhý? Nemá byť Civilizácia postavená na spolupráci a spoločnom zdieľaní? Nemáme teda ďaleko od Nového ľudstva, je na dosah ruky, je v nás, schované za balvanmi strachu, ktorý v nás plodí chamtivosť a egoizmus, ktorý možno rozpustiť len absolútnou láskou. A háčik je práve v tom, že ona existuje. Netreba tomu slepo veriť, treba si to skúsenosťou overiť...

Začiatky
Nezabúdam na to, čo ma vlastne priviedlo k duchovnému hľadaniu. Veď som chcel žiť normálnym životom, mať ženu a rodinu, s ktorou som šťastný a zmysluplnou prácou prispievať k blahobytu ľudstva. No realita mi podrazila nohy a zbadal som, že práca sa dnes vykonáva nie pre blaho všetkých, ale pre zisk chamtivcov. A láska muža a ženy je pošliapaná a neprestajne zámerne ničená. Navyše som si všimol, že toto zlo vo svete robí len málo ľudí, ktorí majú moc a peniaze, väčšina ľudí je v podstate dobrých, ale ich problém je, že spolupracujú s týmto zlom, nepostavia sa mu, len akosi odovzdane a poslušne robia to, k čomu ich vládcovia sveta manipulujú, presne tak, ako je to symbolicky ukázané v knihe a filme Never Let Me Go. A toto zistenie ma zabolelo najviac. Bolesť ma katapultovala k hľadaniu zmyslu života, k hľadaniu Boha, ak nejaký je, alebo múdrosti, aby som zistil odpoveď na otázku, prečo a ako mám žiť v takomto svete? Dnes sú tieto moje základné otázky zodpovedané, v hĺbke v sebe som objavil absolútne dobro, ktoré nie je možné vymazať, pretože je nezničiteľné. Takže som získal omnoho viac, než by som mal, keby som bol šťastný s rodinou a zmysluplnou prácou, ako som pôvodne chcel. To, čo hľadám teraz, je realizácia tohto dobra v sebe, v ľuďoch a vo svete.

DiviačikKorene zla
Nie je možné oddeliť hľadanie dobra od poznania koreňov zla. Základným koreňom zla je strach v nás, ktorý vzniká zo zatemnenosti dobra v nás, ako tma vzniká zatemnením slnka. Existuje zdroj svetla, avšak neexistuje žiadny zdroj tmy, tma je len nedostatkom svetla. Rovnako neexistuje zdroj zla, žiadny diabol, žiadne peklo, zlo je len zatienením dobra. A dobro je základný princíp bytia, je prvým hýbateľom, je zdrojom života, je zmyslom a naplnením života.

A toto základné zlo - zatienenie, ktoré je v každom z nás, má aj svoje zhmotnenie v konkrétnych ľuďoch. Nasledujúce veci nemám zo zjavenia, tie mám z premýšľania a z historických faktov. Pred vyše 200 rokmi prišlo k zásadnej zmene vo svete, keď došlo k prechodu moci od kasty bojovníkov (kšatrijov) ku kaste finančníkov (vajšov). Podobne ako dávnejšie prešla moc od kasty duchovných (brahmanov) ku kaste bojovníkov (kšatrijov). V druhej polovičke 18. storočia sa teda začali zásadne meniť pomery a hodnoty vo svete. Zatiaľ čo bojovníci sa správali rytiersky, hoci násilne, ale otvorene a čestne, finančníci nemohli spoliehať na silu svojho meča, ale na prefíkanosť svojho rozumu a tak vniesli do vzťahov podlosť, zákernosť, zatajovanie, manipuláciu myslenia. Prvé husle hrá rodina Rothschildovcov, ktorá prišla k bohatstvu neoprávneným privlastnením si majetku najbohatšieho nemeckého kniežatstva - Hessenska, zbohatla počas napoleonských vojen podporou oboch strán, konexiami na oboch stranách a na blokáde Anglicka Napoleonom. Práve kasta finančníkov stojí za väčšinou revolúcií a vojen vo svete, počnúc francúzskou revolúciou, cez ruskú boľševickú revolúciu, obe svetové vojny a končiac dnešnou vojnou proti terorizmu, ktorá je vlastne vojnou proti všetkým obyvateľom Zeme, ktorí sa im postavia. Kasta finančníkov vládne peniazom, od roku 1913 ovláda centrálnu banku USA (FED), o 20 rokov zrušili zlatý štandart, po vojne naviazali peniaze ostatných krajín na dolár. Dnes ovládajú takmer všetky meny sveta, úrokmi vyciciavajú štáty a zotročujú ľudí. Vo svete nastolili pyramidálny systém zotročovania nazývaný "voľný trh", v ktorom chamtivejší a bezohľadnejší dostávajú právo vyciciavať tých menej chamtivých a menej bezohľadných. Nastolili systém honby za peňažným ziskom, v ktorom najväčší zisk majú tí, ktorí tie peniaze vydávajú v neobmedzenom a nekrytom množstve, teda oni. Roztočili koleso konzumného života, ktorý devastuje životné prostredie a otupuje ľudského ducha. Roztočili propagandu proti čistej láske muža a ženy, pretože potrebujú človeka vytrhnutého z rodinných koreňov, oslabeného a rozorvaného citovou neistotou, ako otroka. Z klamania ľudí urobili priemysel, s pomocou najatých novinárskych press-titútok. Nerobia cenzúru, ale proti jednej pravdivej informácii vedia postaviť sto zavádzajúcich a tak mútia čisté vody a dezorientujú ľudí. Takéto veci sa za vlády kasty bojovníkov nediali.

StadoDiviakovČomu však už menej ľudí rozumie, že ONI vo svojej prefíkanosti ovládajú aj myšlienkové prúdy, ktoré sa navonok stavajú proti konzumu a proti ním, medzitým aj väčšinu duchovných hnutí a náboženských siekt. Niektoré sekty dostali pod kontrolu, niektoré sami založili. Infiltrovali sa do katolíckej cirkvi, inak svojho nepriateľa, keďže cirkev bola prepojená na kastu bojovníkov, konkrétne bola priam založená cisárom Konštantínom na začiatku 4. storočia. Stoja v čele charizmatického hnutia, ktoré preniká cez všetky kresťanské denominácie. V ezoterike balamutia ľudí myšlienkami o vzostupe Zeme do piatej dimenzie, o anjeloch, o mimozemšťanoch, o UFO, o voľnej láske, podnecujú názorové rozpory medzi skupinami, ktoré oni sami ovládajú. To všetko len preto, aby ľudia neobjavili jednoduchú a prostú pravdu a nevymanili sa z ich pazúrov a z ich zobákov, ktorými trhajú ľuďom mäso z tela. Skutočných duchovných vodcov označujú za teroristov, prenasledujú a zabíjajú, zatiaľ čo z ich kníh potom píšu vlastné knihy, ktorými sa snažia zaujať ľudí a vytvoriť nové duchovné hnutie, ktoré majú pod kontrolou. Sme bombardovaní samými lžami: Lož politická, lož mediálna, lož náboženská, lož ezoterická, lož vedecká, lož historická.

OblohaVýchodisko
Vyzerá to, akoby tento dvanásťhlavý šarkan bol neobmedzeným pánom sveta. Dupe nohami (zemetrasenia s pomocou geofyzikálnych zbraní), chŕli oheň (revolúcie a vojny), roznecuje živly (lesné požiare, tornáda a povodne s pomocou geofyzikálnych zbraní), pustoší Zem a žiada si princeznú za ženu (zotročenú ľudskú dušu). Všetci sa ho boja a najväčší strachopudi vstupujú do jeho dobre platených služieb ako riaditelia bánk, nadnárodných korporácií, politici, politológovia, ekonomickí experti a mediálni magnáti. To sú tí šúdrovia - otroci, posledná kasta, ktorá vládne spolu s ním. Veľmi dobre platení otroci. A predsa - stačí jeden Popolvár a princezná je zachránená. Tu sa ukazuje zmysel toho všetkého. Tak ako ja som získal omnoho viac tým, že ma uštipol had (bolesť života) a dal som sa na cestu hľadania, tak aj víťazstvo nad šarkanom dá ľuďom väčšiu radosť, než keby si len tak bezproblémovo nažívali.

Ale Cesta Pravdy k veľkému víťazstvu má svoje pravidlá. Je absolútne nenásilná. Teda aj v tom drakovi treba vidieť Človeka, ktorý po svojej porážke vylezie z tej dračej kože a poďakuje Popolvárovi za svoje oslobodenie. Akýkoľvek náznak nenávisti, či túžby po pomste v srdci Popolvára je mečom, ktorý mu jeho srdce prebodne. Zbraňou Popolvára je to, že je čistý od všetkej negativity, zlosti aj strachu a naplnený absolútnym dobrom, ktorého zdroj v sebe objavil.

Takže k svetovládcom takto treba pristupovať, ako k malému dieťaťu, ktorému bolo ublížené a teraz si pýta pozornosť. Búcha rukami, dupe nohami, rozbíja taniere, ničí nábytok. Ale to všetko len preto, lebo v hĺbke duše si pýta prijatie, lásku a oslobodenie.

KrajinaČo teda robiť?
Ľudia navštevujú meditačné kurzy, prednášky, zakladajú občianske združenia, spolky svojpomoci a sebestačnosti. Ja to všetko považujem za pekné, ale zavádzajúce. To, čo je v prvom rade potreba, je zostúpiť do svojho vnútra a nájsť tam tú zbraň, ktorá jediná má moc zvíťaziť. Pokiaľ tento základ nebude vyriešený, všetko ostatné je bezpredmetné motanie sa sem a tam, je to stavanie bez základov, na piesku, je to hranie divadla namiesto žitia reality.

Ale premena je to, po čom ľudia najmenej túžia, vôbec nechcú, ani neveria, žeby sa mohli zmeniť. Radšej budú organizovať, vymýšľať, diskutovať, než by sa mali postaviť pred zrkadlo svojej duše, zomrieť z poznania pravdy a žiadať si vzkriesenie nového JA. Ľudia milujú viac zábavu, než školu a učenie. To do nás tiež vtlačili svetovládci deformáciou školského systému. Tí, ktorí majú v sebe nedostatok dobra, hľadajú ho v zábave, to je dobro bez základov. Ale tí, ktorí majú v sebe iskru dobra, chcú ju rozdúchať v jej podstate.

Asi toľko som chcel povedať k oprášeniu myšlienok Školy života.

 

Milan Rusko


Relácia Mlčanie na rádiu Viva
http://www.radioviva.sk/vysielanie/rubriky-a-relacie/mlcanie

Sieť dobra - Z Piešťan pre Slovensko
http://www.sietdobra.sk/

Never Let Me Go - krásny melancholický film o zmanipulovanosti ľudstva a neschopnosti ľudí ísť vlastnou cestou
http://www.csfd.cz/film/255017-neopoustej-me/

Komentárov (0)
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!