Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Spoločenské hry pre dospelých a dospievajúcich - Rozdelenie hier

Milan 12 Január 2010 PDF Tlačiť E-mail
Sme spoločenské tvory a spoločnosť je viac, než len súbor jedincov. Sú to vzťahy a tie sú novou kvalitou, ktorú jedinec sám o sebe nemá. Hovorí sa, že práve pre vzťahy stvoril Boh svet, pretože hoci bol sám o sebe dokonalý, chýbali mu v jeho samote vzťahy... Spomedzi vzťahov najúžasnejšia je láska a hneď za ňou sú to spoločenské hry...

 

A. Hry futbalu podobné
Spoločnosť sa rozdelí na aspoň dve nepriateľské skupiny a každá skupina sa snaží dostať nejaký doličný predmet na určené miesto podľa istých pravidiel. Nepriatelia sa nazývajú súperi. Vďaka tomuto nepriateľstvu vzniká množstvo náhodných neočakávaných vzrušujúcich aj smiešnych situácií a tým je táto hra krásna. Dnes najobľúbenejšou futbaloidnou hrou je (nie futbal, kamaráti, ale) kapitalizmus, v ktorom sa množstvo skupín snaží doličný predmet - peniaze umiestniť do vlastných vreciek.

 

Aby mohla plne vyniknúť krása tejto hry, je potrebné nielen naplno sa snažiť o vlastnú výhru a nepriateľovu prehru, ale aj rešpektovať pravidlá a po skončení zápasu sa vystískať s nepriateľom. Počas celého zápasu treba cítiť Jednotu s nepriateľom a hrať pre krásu hry samotnej, nie pre výsledok. Ako vidíme, dnes tieto podmienky splnené nie sú, čoho dôsledkom sú výsledky typu 10:0 pre niektoré mužstvá a nadnárodné korporácie, časté porušovanie pravidiel a nenávisť až kriminalita. Čo už potom zaujímavé ani pekné vôbec nie je.

 

Z tohto dôvodu nie je teraz možné túto hru zaradiť medzi hry pre dospelých, ale hry pre nezrelé deti. Avšak pri dodržaní podmienok hry (pri totálnej premene civilizácie k Láske a k Vzájomnosti), je toto hra kráľovská, hra najvyššej úrovne a najväčšej krásy. Veď čo môže byť nádhernejšieho, než Jedno rozdeliť na časti a sledovať všetky bizardné situácie, ktoré nastanú pri strete týchto častí?

 

B. Hry tancu podobné
Spoločnosť je jednou skupinou, v ktorej každý jedinec má svoje miesto a úlohu. Všetci ťahajú za jeden povraz, jedným smerom. Nikto nie je odsunutý, nikto neprehráva, všetci sa tešia zo spoločného dobra. Táto hra vyžaduje dobre napísanú choreografiu. Potom sa stáva zážitkom Jednoty pre hrajúcich a zážitkom Krásy pre tých, čo sa len prizerajú. Okrem nepreberného množstva tancov sem patria aj hry na komunitu, hry na budovanie a rozvoj spoločnosti. Nevýhodou je, že v tejto hre neexistuje náhoda, ale všetko je vopred dané. Ďalšou nevýhodou je, že hra vyžaduje veľmi dobrého a múdreho choreografa, na ktorého natrafiť nie je veru ľahké...

 

C. Hry hľadačské - mušketierske
Tieto hry spájajú výhody A aj B. Obsahujú prvok náhody ako A a umožňujú zážitok Jednoty , ako B. Choreografom sú naše vlastné predispozície a naše vlastné rozmanitosti, takže choreografom je sám Život.

 

C1. Všetci pre jedného
Všetci aktívni, jeden pasívny, ale on je centrom diania. Vyberie sa jeden človek a všetci ostatní budú smerovať svoju pozornosť len na neho. Budú sa ho snažiť zabaviť, rozveseliť, povzbudiť, poučiť (bez výčitiek) a preukazovať mu všakovaké a všeliké dobro. Jedinec poskytuje len spätnú väzbu, úprimnú, ale bez vlastnej aktivity.

 

C2. Jeden pre všetkých
Jeden aktívny, všetci pasívni. Ľubovolne vybraný človek má za úlohu zabávať celú spoločnosť. Nič sa nedá pokaziť, lebo ostatní sú pasívne všetko prijímajúci, avšak môžu zviditeľniť svoje pocity. Jednou variantou hry je, že človek vedie dialóg sám so sebou, čím zviditeľňuje ostatným seba a sám seba poznáva a objavuje, hľadá, čo v ňom spôsobuje rešpekt a uznanie u ostatných. Druhou variantou je, že vedie dialóg s druhými (ale druhí len pasívne odpovedajú, nevyvíjajú tvorivú aktivitu, nepresmerovávajú hru). Tu zase jedinec poznáva svoj vzťah k iným a svoju schopnosť rozveseliť či nejako obohatiť iných.

 

C3. Jeden na všetkých
Jeden aktívny, všetci pasívni, ale oni sú centrom diania. Jeden vyjadruje svoj vzťah k ostatným, či už negatívne veci alebo pozitívne ocenenia. Ostatní musia rešpektovať jeho úprimnosť, prípadne aj zámernú neúprimnosť a vymýšľavosť, veď je to hra, učíme sa a zabávame sa. Pozor, táto hra je blízka typu A (zatiaľ čo C1 a C2 sú viac blízke typu B) a preto vyžaduje už vyšší stupeň jednoty, inak môže dôjsť k nepochopeniam, až k rozpadu spoločnosti a tým k zániku hry. Preto doporučujem najprv hry C1 a C2, než budeme schopní hrať C3 a C4.

 

C4. Všetci na jedného
Všetci aktívni, jeden pasívny. Vybraný jedinec sa posadí doprostred kruhu a všetky oči smerujú na neho. Vyjadria svoje videnie jeho charakteru, jeho daností, pozitív aj nedostatkov. Ten môže reagovať, aj nesúhlasiť, nesmie však oplácať, ani dobrým, ani zlým. Musí statočne a rovnako vyrovnane zniesť chválu i hanu, dobropriania aj zlé predpovede. Opakujem, je to naozaj hra veľmi vysokej úrovne, vhodná LEN pre spoločnosť plnú Lásky a Porozumenia. Výstraha: Neskúšajte túto hru, pokiaľ ste nezrelí, nedospelí, sebeckí, bojachtiví, zákerní, vystrašení, nespoločenskí, netolerantní, ak si potrebujete ventilovať svoje pocity (vtedy C3), ak ste zakomplexovaní, chamtiví, či mocibažní, ak si potrebujete dokazovať, že ste viac, než ostatní. V prípade dodržania podmienok sa hra stáva cestou Sebapoznania, Sebazaradenia, Sebarealizácie, stáva sa hrou budovania komunity a Nového zdravého ľudstva...

 

Záver: Tak nám Bôh pomáhaj? Nie! Tak si pomôžme sami k Bohu. :-)

 

Použitá literatúra: Alexander Dumas: Traja mušketieri.
Milan RuskoKomentárov (4)
 • rod  - znovuzJednotenie

  "Veď čo môže byť nádhernejšieho, než Jedno rozdeliť na časti a sledovať všetky bizardné situácie, ktoré nastanú pri strete týchto častí?"

  Nádhernejšie môže byť znovuzJednotenie, opätovné splynutie v Božskej jednote :)

 • Ildikó  - hmm

  Je to také zvláštne, hovoríš nádhernejšie..ale skôr je to také nepredstaviteľné, hlavne keď väčšina ľudí chce druhého vlastniť kvôli sebe a druhý nemôže dýchať..pre toho jedného to môže byť tiež určitým zjednotením, ale ne úkor druhého...hm:-))

 • Milan Rusko

  Zjednotenie sa chápe vždy ako niečo pozitívne. Keď chce niekto vlastniť iného a vŕšiť si na ňom svoje chúťky, tak to nie je zjednotenie, ale rozkol, lebo ho nevníma ako SEBA samého.

  Niekto nie je zjednotený ani sám so sebou, napríklad ten, kto si ničí pľúca fajčením... :D

 • vintoniv roman  - fifa

  :D

Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!