Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Láska muža a ženy

Milan 18 November 2010 PDF Tlačiť E-mail

BrečtanNežná erotická revolúcia
O tom, že sexualita je dôležitá a zdržanlivosť nemenej.

Ak si niekto myslí, že sexualita a erotika sú len telesné záležitosti, odporúčam prečítať od Ericha Fromma: Umenie milovať. Tak ako človek nie je len telo, ani erotika nie je len telesná. Eros, teda Amor, vyzbrojený šípmi tiež netriafal ľudí pod bruško, ale priamo do srdca. Tam, kde láska pramení. Presne tak nás erotika zasahuje do srdca a rozlieva sa odtiaľ dole k telesnej príťažlivosti, práve tak, ako aj hore k duchovnej jednote s Bohom.


O zdroji poznania
Opäť upozorním, že vás nemienim zaťažovať vlastnými úvahami a špekuláciami. Sú dva druhy poznania: Jedno vyviera zdola z reality skúsenosti (empirické) a druhé vyviera zhora od Boha (intuitívne). Obe môžu byť skreslené, lebo mnoho je duchov klamu, ale len jeden je Duch Pravdy. V názoroch a postojoch každého človeka sa zrkadlí to, čo sám zažil, plus to, čo intuitívne prijal bez hmotného zážitku. Bežný človek prijíma intuitívne impulzy z atmosféry "ulice" (z médií), väčšinu intuitívneho poznania si neuvedomuje, ale na jeho základe žije a koná. Ale duchovný hľadač, odpútaný od sveta, snaží sa prijímať skutočne len to božské, vyvierajúce z hĺbky pokoja a dobra. Rovnako aj tí, ktorí nič vedome nehľadajú, prijímajú často božské inšpirácie, len si to možno až tak nevážia a nesnažia sa oddeliť pravdu od ducha klamu. Ja teda vychádzam z vlastného intuitívneho poznania, z vecí, ktoré som nezažil v reále, ale len v akoby snovej podobe. Ale pochopil som, že onen Sen je Pravda, kdežto táto realita je len snom.

Skutočný hľadač sa zaujíma, akým spôsobom sa niekto dostal k tomu snu, aby to sám mohol zažiť a tak si veci overiť. Ale nájdu sa aj ľudia, u ktorých takéto slová namiesto záujmu vyburcujú skrytú závisť a zo závisti sa snažia osobné sny iných ponížiť, vysmiať sa im, pohŕdať nimi, devalvovať ich hodnotu. Preto bolo povedané: Nedávajte svoje perly sviniam, lebo ich pošliapu a ešte aj vás napadnú. Napriek tomu otváram voľný trh s perlami pre všetkých, ochranu dôstojnosti zabezpečím.

Vychádzam teda z intuitívneho poznania, ktoré bolo pre mňa hmotnejšie, než čokoľvek. To mi dáva svetlo, aby som sa pozrel na veci okolo seba z iného uhla pohľadu. Mojím cieľom je inšpirovať tých sedem statočných hľadačov pravdy k hľadaniu, ale aj k spolupráci. Lebo viem, že pokiaľ neodovzdám nič z toho, čo som prijal, nepohnem sa ani o kúsok ďalej a moje poznanie sa nerozšíri.

Sexuálna revolúcia a sexuálna sloboda
Začala niekedy v 50-tych, 60-tych rokoch 20. storočia. Nie žeby dovtedy všetci žili striedmo, ale od tých čias zmenil sa všeobecný postoj k sexualite, spoločenská atmosféra. Zatiaľčo dovtedy bola sexuálna neviazanosť považovaná za tolerovanú psychickú úchylku, odvtedy vďaka silnej propagande v médiách, v populárnej hudbe, vo filmoch a v knihách, je považované za normálne striedanie partnerov, či sex bez lásky. Pod zámienkou sexuálnej slobody je propagovaná sexualita, ktorá nielen že nesmeruje k Bohu, ale ani nepramení v srdci. Erotika je zúžená na oblasť najnižšej čakry. A všetky ostatné čakry sú násilne, silným bubnovaním médií, v ľuďoch potláčané. Dokonca aj takí velikáni, ako Elán alebo Žbirka, inak fajn chlapci, podľahli názoru, že prvá láska nemôže byť aj poslednou. Takmer každý americký film je silne cenzurovaný, aby v ňom po prvom rande skončil pár v posteli. Česť výnimkám. Dnes sa ľuďom predostierajú klamné názory, akoby do päťdesiatych rokov väčšina ľudí nevedela, čo je radosť zo sexu, zatiaľ čo z ich podvedomia sú nebadane vymazávané skutočné city lásky a z ich duší cesta k Bohu. Lebo láska muža a ženy je počiatkom i koncom cesty k Bohu.

Prečo sexuálna sloboda?
Pre to isté, prečo sa dnes propaguje homosexualita. Ľudia, ktorí nemajú zázemie v skutočnej a účinnej láske (ako deti v rodinnej, ako dospelí v partnerskej), majú vnútorný nedostatok, pocit nenaplnenia. A takíto ľudia budú sa snažiť zaplátať dieru v srdci tým, čo im páni predložia. Reklama je navoňaná zdochlina. Navonok ľúbivá, vnútri zvrátená, len aby oklamala človeka, vytiahla mu z vrecka peniaze a tým z neho urobila otroka. Propagácia sexuálnej slobody je vyšší druh reklamy, nevytvára závislosť na konkrétnom výrobku, ale tým, že šliape po skutočnej podstate lásky, vytvára základ pre prázdnotu v srdci, aby sa človek na obyčajnú reklamu vôbec chytil. Nejde teda len o zisky farmaceutických firiem z antikoncepčných tabletiek, ide tu o viac, o nadvládu nad ľudskou dušou.

Neboli to súdruhovia komunisti, kto tu v minulom režime šíril ideu sexuálnej slobody. Boli to mládežnícke časopisy zo Západu ako Bravo, ktoré moji vrstovníci na základnej škole dychtivo čítali a na strednej v praxi uplatňovali. Menšie zlo už skončilo, to veľké pretrváva. Lazarev vo svojej Diagnostike karmy hovorí, že ublíženie v láske je tým najťažším a prejaví sa negatívne až do siedmeho pokolenia. Každý rozchod je ublížením. Tak si predstavme, aká asi je karma našej spoločnosti, kde sa častokrát striedajú partneri ako spodné prádlo. Trpíme spoločenskými chorobami a tu hľa je jeden obrovský zdroj nákazy. Opustime teraz slobodu sexu, ktorou sme boli všetci nainfikovaní a rozhodnime sa pre slobodu hľadania pravdy.

VeveričkaK podstate lásky
Dnes vieme, že ľudské telo je zhmotnením čírej informácie uloženej v DNA. Je tam o nás všetko. DNA je dvojzávitnica vytvorená z párov 4 druhov aminokyselín. Celý ten základ človeka je položený v čase splynutia ženského vajíčka s mužskou spermiou. Tieto pohlavné bunky obsahujú len polovicu DNA, jednozávitnicu, aby bolo zdôraznené, že druhá polovička im chýba. A tak sa mužská polka špirály DNA spojí so ženskou, prepletú sa ako hady, ale pretože nezapadajú presne do seba, niektoré stavebné prvky (aminokyseliny) odskočia z mužskej časti, iné zo ženskej, aby sa vytvoril jednoliaty súladný celok - nový človek. Sila toho spojenia je obrovská - predtým bunky určené na zánik, po spojení vykazujú neobyčajnú tvorivosť a životaschopnosť. Ako hore, tak i dole. Ako na nebi, tak i na zemi. Telesné je zrkadlom a odrazom duchovnej podstaty. Proces spojenia mužskej a ženskej DNA je symbolom toho, čo sa deje pri duševnom spojení muža a ženy: Zlé vlastnosti na jednej i druhej strane odskočia, aby sa vytvoril súladný jednoliaty celok - dvojbytosť, ktorá má chuť žiť, pretvárať svet a prekonávať prekážky. Nie je tu miesta pre stiedanie partnerov, tak ako raz spojená DNA sa už nerozdelí, aby šiel každý svojou cestou, keď si už vymenili gény, ktoré potrebovali. Párový charakter DNA je predobrazom párového charakteru lásky.

Vajíčko a spermia
O úroveň vyššie vidíme, že jedno vajíčko prijme len jedinú spermiu. Kde je tu striedanie partnerov? Kde sú tu rozchody? Neexistujú. A čo jednovaječné dvojičky? Tie zrejme vznikajú chybičkou pri prvotnom delení zjednotenej bunky, kedy vzniknú dve bytosti s totožnou DNA. V duševnej oblasti tomu zodpovedajú naši dvojníci.

Telesné spojenie
O úroveň vyššie vidíme muža a ženu v objatí. Ak ich vnútro nezodpovedá tomu, čo sa deje na úrovni DNA a pohlavných buniek, môžme hovoriť o disharmónii a teda o poruche/chorobe. Zatiaľ čo vajíčko prijme len jedinú spermiu, ale DNA sa dokáže spojiť takmer s každým DNA, tak aj žena môže v podstate vytvoriť pár s každým, ale prijme len jediného, toho, s kým pocíti spriaznenosť. Technická skutočnosť, že rovnako žena ako aj muž, môže mať súčasne telesné spojenie len s jediným človekom, to je tiež predobraz partnerskej vernosti.

Duševná spriaznenosť
O úroveň vyššie vidíme vzťah. Pocit príťažlivosti, spriaznenosť, spoločné zážitky, túžbu spoločne zdieľať život. Jasné, veď po tom túži DNA v našich pohlavných bunkách, aby našla svoju druhú polovicu. No každá DNA vie, že svoju presnú kópiu nenájde, ani by to nebolo dobré. Pri pokusoch o spojenie sa vždy nájde časť, v ktorej to škrípe a je jasné, že buď jedna alebo druhá strana to musí odhodiť. V pravej láske vždy vyhráva to lepšie, odhadzujeme svoje sebecké a nedobré vlastnosti. Problém je v tom, že v chápaní dobra a zla máme dosť pomýlené názory a preto je nevyhnutná tolerancia, ako aj obetavosť.

Láska - duchovná túžba
Ale prečo sme vlastne spolu? Čo nás priviedlo jedného k druhému? Akási tajuplná príťažlivosť, zbadali sme v tom druhom niečo krásne, čo v nás vyvolalo pocit blaženosti. Krása a blaženosť, kde to pramení? A keď nám druhá strana naznačila, že sympatie sú aj na druhej strane, prečo nás to prebralo a dalo to silu prejsť hory a doly a priniesť obeť, len aby sme zažili úsmev od tej osoby nám osobne venovaný? Čo je to za sila, čo je to za skutočnosť, ktorá nás vťahuje tak silno, že dokážeme poraziť dvanásťhlavého draka a obetovať všetko, len aby sme získali srdce milovanej osoby?

LomnickýPrvotná Jednota
je odpoveďou na všetky tieto otázky. Hovoril o nej už Platón. "Na počiatku sme boli Jedno. A táto túžba vrátiť sa k Jednote, to je Láska." Boh, teda absolútne Bytie, číra Existencia, nad priestorom a časom, teda nemenná a všeobsahujúca, nepovedal ako prvé: "Budiž svetlo" a neoddelil svetlo od tmy. Ale povedal: "Budiž žena" a oddelil ženu od muža. To, čo predtým bolo jedným Bytím, stalo sa dvomi samostatnými bytosťami, spojenými Jednotou. Dovtedy Bytie bolo úplne neplodné, nemalo žiadny dôvod vytvoriť svet. Ale tak, ako telesné spojenie muža a ženy plodí nový život, tak duchovné spojenie tohto prvotného Adama a prvotnej Evy splodilo svet. Svet, ako priestor v ktorom sa môže ich láska uskutočniť, v ktorom môže bojovať o toho druhého, hľadať ho, nachádzať, prekonávať prekážky, víťaziť a tvoriť zase nové veci.

Táto jednota dvoch je pravzorom a archetypom všetkej ľudskej lásky. Každý človek túži po láske, ale nevidí, odkiaľ tá túžba vychádza a kam smeruje. Ale správnym aplikovaním nás táto túžba vracia tam, odkiaľ sme všetci vyšli - k prvotnej Jednote. A len v nej je skutočná sloboda ľudskej bytosti. Naopak, smerovanie našej túžby po láske len do najnižšej čakry, do telesnosti,  okráda nás o pravé JA našej bytosti. Pod zámienkou sexuálnej slobody sme tak držaní v otroctve nevedomosti o sebe samom.

Nežná erotická revolúcia
znamená vrátiť erotike jej pôvodné poslanie. Láska je škola. A nemôžeme preskočiť ročníky a učiť sa hneď učivo piateho ročníka. Aby sme ho pochopili, treba sa k nemu dopracovať postupne. A to znamená určitú zdržanlivosť, spomalenie túžby po láske. Zjednocovanie telesné by nemalo predchádzať zjednocovanie na duševnej úrovni. Čo znamená, že nás láska zasiahne do srdca? To znamená pocity krásna, blízkosti, ale aj posvätnej úcty k tomu druhému. To už cítime prežarovanie Jednoty, len ju ešte nevidíme. Aby sme tieto pocity rozšírili a k Jednote sa priblížili, nestačia telesné dotyky. Je potrebné pripodobniť sa prvotnému Adamovi a to znamená transformáciu, premenu osobnosti. Od bezvýznamnosti k Jedinečnosti, od chudoby k bohatstvu, od malosti k veľkosti, od sebectva k nesebectvu, od brania k dávaniu.

Podstata premeny človeka v Boha
Na začiatku zaľúbenia je pocit: Chcem ho/ju mať. Pocit úplne sebecký, ale správny. Podstatou premeny je premeniť toto chcenie na: Chcem, aby ten druhý bol šťastný. Je to proces bolestivý, v ktorom odumiera naše ja pre toho druhého. Ak je láska opätovaná, naše ja bude zase vzkriesené láskou k nám prichádzajúcou. To je pravá podstata a tajomstvo lásky: Umrieť pre toho druhého a byť znovu oživený tým, že on umrel pre mňa. Je to veľmi prosté, ale často aj veľmi bolestivé, lebo musíme odhodiť svoje egoistické návyky a nechať sa premeniť láskou.

Západ slnkaKde sa deje chyba?
Prečo sa táto transformácia človeka nedeje? Chyba je na oboch stranách. Na ženskej strane v tom, že dovolí mužovi priveľa. Žena má byť brzdiacim prvkom, zatiaľ čo muž je dobyvateľ. Je to žena, ktorá má spomaľovať mužovu túžbu svojou akoby hanblivosťou, má trpezlivo čakať, kým sa z jeho sebeckej túžby vynorí schopnosť obete. Nie to, aké jej donesie šperky, ale ako dokáže byť dobrým a dobroprajným človekom aj k iným. Správna žena si je vedomá svojej hodnoty a nedáva sa pod cenu. Ak vidí, že muž zle zaobchádza s hocijakou starenkou alebo so žobrákom, povie mu: To aj ku mne sa budeš správať tak? Správna žena nedovolí mužovi všetko, čo by chcel, ale čaká na jeho premenu. Lebo milovať neznamená brať, ale druhému sa dať. A práve sexuálna zdržanlivosť tu hrá obrovskú úlohu. Žena, ktorá sa bojí, že nápadníka stratí, ktorá si samú seba dostatočne necení, tá dovolí mužovi, čo žiada a hoci si myslí, že tým získala jeho lásku, v skutočnosti lásku stráca, od pravej podstaty lásky sa vzdialila a cestu k nej si zahatala.
Samozrejme rovnaký diel viny leží na mužovi. Jeho chyba je v nedostatku trpezlivosti, keď opúšťa ženu pri prvom nezdare alebo si násilne vynucuje svoje. Taký muž nikdy nenájde pravú lásku, nájde si len nejakú ľahkú ženu, s ktorou to má ľahké a ktorá mu aj ľahko odíde za iným.

Egoizmus lásky
Ale Milan, čo nám to hovoríš, veď všetci vieme, aká je láska egoistická. Aby muž nasýtil svoju rodinu, kradne a zbíja, kde sa dá. A žena zase uprednostňuje vlastné deti pred druhými ľuďmi. Ja na to len toľko, že toto nie je pravá láska, niekde sa to zadrhlo na ceste k Bohu. Tak ako firma môže byť spojením viacerých za egoistickými cieľmi, rovnako aj manželstvo môže byť ekonomicky výhodným partnerstvom dvoch egoistov. To však nehovorí nič o sile lásky, len o ich zlyhaní v láske. Pravdaže takíto ľudia nám dnes vládnu a rozhodujú o našich osudoch.

ŽdiarskaSila lásky
Láska je obrovská sila, ktorá má moc vrátiť nás k Bohu, z ktorého sme vyšli a premeniť svet k lepšiemu. Ako malé deti sme neprišli z reinkarnácie, ako nás tu klamú. Ale prišli sme sem priamo od Boha, z dokonalosti Bytia. Jeden s väčšou, druhý s menšou pra-spomienkou. Ako deti sme svätí a tá svätosť sa prejavuje samojedinosťou. Preto je dieťa také sebecké a také žiarlivé, lebo nevie pochopiť, prečo nie je centrom všetkého diania, keď donedávna bolo. Z tejto sebeckej svätosti sa dostáva až dotykmi lásky na prahu dospelosti. Až v rovnocennom vzťahu k druhému pohlaviu začína si uvedomovať, že keď chce dostať, musí aj dať. Že keď chce byť milované, musí samo milovať. Začína chápať, že keď chce znovu získať svoju sebastrednosť, musí ju priznať aj inej bytosti. Človek, ktorý sa tomu naučí v škole lásky, získava svätosť akoby novú, nesebeckú, hoci je to tá istá. A bude to všetko uplatňovať aj vo vzťahu ku každej živej bytosti. Každú bytosť, nielen ľudskú, chápe ako svojho brata a svoju sestru. Skončili vojny a drancovania, pretože zvíťazila láska muža a ženy a priviedla človeka k jeho vlastnej podstate. Objavila sa plnosť šťastia a zmizla chamtivosť. Človek vidí seba samého v každej bytosti a zmizla nenávisť aj závisť.

Milan Rusko

Erich Fromm: Umenie milovať
Lazarev: Diagnostika karmy
Platón: Symposion a iné
starogrécka bájka: Eros a Psyché


Komentárov (16)
 • Ildikó  - :-)))

  Minule som čítala v jednom katolíckom časopise, ktorý si občas kupujem od jedného mladého odchovanca detského domova, veľmi podľa mňa kontroverzný článok o predmanželskej a manželskej čistote a hriechu.Snažila som sa pochopiť hĺbku celého článku, pochopiť to dobro ktoré som tam chcela nájsť, ale priznám sa, že som cestou vo vlaku pravidelne krútila hlavou ako ľadový medvedík z istého vtipu.Bola som doslova zdesená.Ak sa mladá žena pýtala istého duchovného,či je v manželstve pri telesnom milovaní hriechom ak sa milujú aj počas plodných dní, ale dávajú si pozor, aby žena neotehotnela, utvrdil ju ten duchovný,že to už je hriech.Pretože počas plodných dní ak nechcú dieťa, nemajú sa milovať, hoci potom obaja túžia.Majú sa milovať ak je už po plodných dňoch, ale samozrejme bez akejkoľvek ochrany, antikoncepcie.Keďže sme už dosť informovaní o tom aké nespoľahlvé sú plodné dni, viete si predstaviť koľko nechcených detí sa takto môže narodiť?? Je to morálne?? Je to nehriešne?? Odporúčal zdržanlivosť.Áno..aj ja som za zdržanlivosť v mnohých situáciách, ani mne sa nepáči promiskuita, ale aký hriech môžu páchať dvaja dospelí ľudia ktorí sú manželmi, milujú sa a k rodičovstvu pristupujú zodpovedne??? Neverím, že toto od nás žiada Boh, neverím, že nám o tomto kázal Kristus, neviem nič ani o podobnom prikázaní...toto môže kázať iba cirkev. A cirkev sa nerovná Boh, aj keď si myslí opak.

  Napísala som tento svoj príspevok, pretože mi to prišlo k Tvojmu článku vhod Milan.

  Podľa mňa je pravou láskou, ak sú si ľudia blízki duševne, duchovne, aj telesne. Ak si vzájomne radi spôsobujú dobro, ak myslia jeden na druhého, ak sú si oporou, ak sa vedia spolu smiať, aj sa vedia pohádať, ale jeden bez druhého nechcú a ani nevedie žiť.Niektorí takýto vzťah, takúto lásku nájdu na prvý raz, niektorí sa pár krát popália. A tí nezodpovední, večne si užívajúci slasti s novými partnermi?? Takí vždy boli, sú aj budú. Je to ich karma:-)))

  A na záver..sú homosexuáli, ktorí naozaj sú tak orientovaní. A nie preto, že sú nenaplnení, alebo že im chýbala vhodná rodina, výchova.Jednoducho sú takí a práve tým, že sa už nemusia pretvarovať a neboja sa povedať pravdu o sebe, stávajú sa naplnenými. :love: :D

 • Milan

  Sexuálnu prudérnosť, ako druhý extrém som nespomínal. S tou som nemal nikdy problém. Ty áno? Nikto Ťa nenúti chodiť do synagógy, do kostola, ani k Hare Kršniakom. Mainstreamovou (väčšinovou) kultúrou je sexuálna sloboda a tá sa aspoň mne nanucuje na každom kroku. Takže nehovorme o komároch, keď nám v ceste stojí ťava. :)

  P.S.: Homosexuáli nemôžu sa stať plne naplnenými už len z technických dôvodov, že k tomu nie sú telesne uspôsobení... :x

 • Milan  - Doplnenie k článku

  Čo je zdržanlivosť?
  To, čo v mnohej rozprávke. Keď prídu pytači za princeznou, nevyberie si jedného a neskočí mu hneď do náručia. Ale dá všetkým tri úlohy. Možno dopredu tuší, ktorý bude víťaz. Princovia musia vydať zo seba pot a krv, podstúpiť obeť. Vyhrá ten, ktorý obetuje najviac a to je ten, ktorý ju najviac miluje. No nielen ju, ale ten, ktorý zároveň s ňou miluje pravdu a dobro. Kde sú dnes tieto princezné a kde sú dnes títo princovia? Obdiv a vďaka patrí tím, ktorí nám túto ľudovú kultúru zachovali. Lebo tá súčasná by ju rozšliapala.

 • Milan  - Otázka pre Ildikó

  Milá Ildikó, k tým, čo sa párkrát popália:

  Muselo to byť? Vedela by si si predstaviť, že staviaš dom, ktorý sa Ti po roku, dvoch zrúti? No stáva sa aj to, ale má to tak byť?

  Vedela by si si predstaviť vzťahy, kde sa adepti na lásku len kamarátia, nielen v partii, ale chodia spolu aj vo dvojici, na rande, aby sa porozprávali a zisťovali, či sa k sebe hodia? Vedomí si toho, že zajtra môže ísť na rande s niekým iným? A keď už zistia, že k sebe patria a že sa chcú, aj vtedy ešte vyčkať na situáciu, keď bude potrebné priniesť obeť. Sledovať, ako ich láska premieňa.

  Prečo sa to tak nedeje? Prečo sa pristupuje k láske konzumne a prečo sa láska nepovažuje za posvätnú? Posvätnosť nie ako nedotknuteľnosť, ale že treba pristúpiť k nej s úctou a s obeťou. Vieš prečo? Ja mám na to jedinú odpoveď: Pretože ľuďom sa do podvedomia zámerne vštepuje obraz konzumnej lásky. Len škoda, že ľudia nie sú si vedomí vlastného podvedomia...

 • Ildikó  - :-))

  Vieš čo Milan??

  Navrhujem, aby si napísal akýsi Výkrik pre ostatných Tvojich čitateľov. Nech sem už niekto okrem nás napíše, nech reaguje na Tvoje články, nie len na článok o voľbách. Úprimne Ti píšem, že mi sem chýbajú názory aj ostatných. Prečo reagovali hlavne na voľby? Bol tu ešte jeden pán, ktorý naposledy písal tuším o tykaní a vykaní, ale asi tu bol trochu "zdusený" a už sa neozval.:-((

  Čo Ty na to??

 • Milan  - Ildikó - Tvoj výkrik do tmy?

  Taký výkrik, to nie je len tak. Nerád vykrikujem po uliciach. Články posielam emailom viac než stovke ľudí. Asi nemajú čas alebo ich to dostatočne nezaujalo. Rozmýšľam, žeby som vymyslel testy, každý by sa mohol otestovať, ako je na tom v rôznych duchovných kritériách. Lenže to zaberie veľa času a to isté môže človek urobiť aj v reakcii na hocijaký článok...

  Niečo vymyslím... Chce to čas a trpezlivosť... Zatiaľ povedz: Chceš od iných počuť, či držia skôr Tvoju alebo moju stranu? Máš pocit, že si my dvaja nerozumieme? :idea:

  Toho pána mi vôbec nie je ľúto. Prišiel sem len na to, aby nás o niečom presviedčal. O niečom, čo sám neprežil, len prijal učením od iných. To nie je človek pravdy...

 • Ildikó

  Ide mi skôr o to, aby som čítala aj názory od iných, ako to vidí širší okruh ľudí.Nejde o to s kým súhlasia, s kým držia, ale mať väčší rozhľad v názoroch.V stredu na štúdiu to je, viacero názorov a veľakrát aj súhlas s názorom toho druhého. Väčšinou sem píšeme len my dvaja a preto je to príliš úzky pohľad na vec.Chýba širší rozmer:-)

  Nejde tu o nerozumenie si, ale svet netvoríme len my dvaja, ale množstvo ľudí:-))

  I.

  PS: Testovanie??? To asi nie...čo by si s tým dosiahol?

 • Milan

  Milá Ildikó. Chceš počuť veľa názorov? Ale toto je o hľadaní Cesty a Pravdy, nie o čo najväčšom množstve názorov. :-) K čomu Ti pomôže tá kopa názorov? Budeš potom múdrejšia? Budeš viac sama sebou? Takže skús radšej zahrabať v hĺbke seba samej a povedať trefnejšie a pravdivejšie, čo Ti vlastne chýba? Čo Ti reálne chýba a nie čosi nahováraš, že Ti chýba...

  A druhá vec: ako chceš komunikovať s inými ľuďmi, keď v poslednom čase nekomunikuješ ani so mnou. Len vyjadríš svoj dojem a koniec, na moju odpoveď nereaguješ. Prečo je to? Bojíš sa mňa alebo samej seba? ;-)

 • Ildikó

  Ako Ty vieš Milan takmer všetko otočiť ako sa Ti to hodí.Ja nereagujem na Tvoje odpovede? Veď si s Tebou píšem, píšem Ti svoje názory ktoré však v Tebe vyvolávajú protireakciu, teda istý spôsob skúšania, alebo nesúhlasu. Mám dojem, že sa chováš tak ako si myslíš, že sa práve vôbec nechováš.Ako si to písal pri Pálešovi. Chováš sa podľa vzoru kritického myslenia,len si to nepriznáš.

  Schopnosť citovať ku každému názoru protinázor sa považuje za "kritické myslenie" a je zdrojom veľkého sebavedomia a pocitu prevahy nad akýmkoľvek prednášajúcim.

  Máš dojem, že robíš presne to, čo si myslíš, že robíš.Vyvediem Ťa z omylu.Nie je to tak.Človek má ten mylný pohľad na seba v tom, že si vždy myslí, že je lepší.

  Opakujem..ide mi o viac názorov, pretože by to bolo podnetnejšie a zaujímavejšie. A hlavne by som mala pocit, že na tejto stránke nie sme sami.Človek má poznať sám seba a vychádzať zo seba, ale reakcia okolia, názory iných mu môžu nastaviť zrkadlo v ktorm by sa mal možnosť uvidieť trochu pravdivejšie a aj sa poučiť. Otázka..ak Tebe nechýbajú názory iných, prečo vlastne sem píšeš? Je to pre Teba len akýsi druh očisťovania, niečo čo zo seba potrebuješ dostať von a je Ti jedno, či to v niekom zarezonovalo, či to niekto čítal? Veď sám si žiadal o to, aby sa Ti čitatelia ozývali, vyjadrili svoje názory a teraz sa mne za to isté čuduješ??

  Viď nižšie Tvoje slová:-))

  Budem rád, ak napíšete aspoň niečo kratučké do komentára, nemusí sa to tentokrát vôbec týkať témy článku. Nepíšem preto, aby som sa vykecal, ale preto, aby som iných povzbudil alebo inšpiroval, aby oni zase povzbudili a inšpirovali mňa. A tomuto vzájomnému ovplyvňovaniu hovorím spoločenský život...

  Tak ako je to s Tebou vlastne??

  Ildikó

 • Milan  - Ildikó

  Takže neodpovedala si na 4. príspevok v poradí preto, že Ti stále protirečím a nedám Ti vydýchnuť? :0 A považuješ to za súboj o to, kto je lepší?

  Pozri, veď aj ja budem rád, keď sem príde viac ľudí a prispejú vlastnými skúsenosťami. Ale ešte asi nedozrela tá doba a zatiaľ sa môžme porozprávať my dvaja a vytvoriť pekné prostredie, ktoré ľudí pritiahne. Len to som chcel povedať...

  Je taký výrok: "Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. Kto nie je verný v malom, nie je verný ani vo veľkom". Dosaď si: vernosť = hĺbka pochopenia a komunikácia, za malé a veľké si zase dosaď malý a veľký počet účastníkov... Čo Ti vyjde?

  Takže neboj sa ma, kľudne mi protireč, nedaj sa vytočiť a neboj sa sama seba, začri na hlbinu duše...

 • Ildikó

  Prepáč, ale ktorý bol štvrtý príspevok v poradí?? Fakt neviem.

  Toto mi vysvetli...

  Toho pána mi vôbec nie je ľúto. Prišiel sem len na to, aby nás o niečom presviedčal. O niečom, čo sám neprežil, len prijal učením od iných. To nie je človek pravdy...

  Veľmi striktné, nepoznáš ho, ale usudzuješ, že nie je človek pravdy. Ako to môžeš takto presvedčivo tvrdiť, keď si mu ani nedal veľa šancí? Pokiaľ si pamätám, nedal si mu veĽa priestoru.Ani ja o Tebe nič neviem,z čoho pramení Tvoje presvedčenie, čo všetko si zažil na svojej ceste, čo Ťa oprávňuje písať tak ako píšeš?? Ja píšem, teda snažím sa píať priamo zo svojich osobných skúseností, nedávam sem citáty, dávam sem skutočne len seba.Nebola som nikde vo svete, aj keď potom túžim,ale snažím sa chodiť s otvorenými očami a srdcom. Snažím sa žiť ako najsprávnejšie viem, aby som vzápätí videla koľko chýb ešte na svojej ceste robím. Ale nejde tu ani o to nerobiť tie chyby, ako o to uvedomiť si ich a snažiť sa byť lepším.Ja o sebe viem, že som naozaj ešte veľmi nedokonalý človek, ale asi to tak má byť, môžem sa zlepšovať, veď preto som tu:-))

  Aký si Ty človek?? Čo si myslíš o sebe, kde na ceste si Ty? Už si blízko k dokonalosti? :0

  Ildikó

 • Ildikó  - re:

  Ešte chcem dodať...ja sa s Tebou neozaj nechcem hádať, nie preto som tu.Nemám rada hádky,život mám aj bez toho pestrý, takže o to nestojím. Som naozaj rada, že sem môžem chodiť a že máš túto stránku.Môžem sem písať o veciach, ktoré nikoho z môjho okolia nezaujímajú. :( Okrem mojich priateľov z Waldorfskej školy samozrejme:-) Prosto len mám občas pocit, že to smeruje smerom ktorý nie je najpravdivejší, chápeš?

  .

 • MIlan

  Štvrtý príspevok zhora 1-2-3-4 - Otázka pre Ildikó...

  Ak sa nechceš hádať, budeš teda reagovať na moje otázky a budeme hovoriť k téme? :love:

  Komunikácia je vzájomné spoznávanie a chápanie sa... Ten pán to nemal v úmysle. Ježiš spoznal, čo je v človeku na jeden pohľad. Mne to trvá zopár vymenených viet. No a že Tebe to trvá dlhšie, to nevadí, veď sa doučíš... :D Ale neboj sa, veď keby chcel príde, vždy má dvere otvorené...

  Čo si myslím o sebe? Myslím si, že duchovnej ceste trochu rozumiem, ako rozumiem aj programovaniu. Viem nie vždy ale často zistiť, kedy je program napísaný nesprávne, takže bude dávať nesprávne výsledky. Pokiaľ Ty programovaniu nerozumieš, to vôbec nevadí, doučíš sa, ak budeš chcieť... Hlavne ak sa nebudeš na všetko urážať...

 • Ildikó  - Prebuďme sa k pokore.

  Bola by som rada, keby sme obaja mali viac pokory.Ak by sme ju mali, viac by sme si rozumeli a boli by sme na správnej ceste.:-)

  I.

 • Milan

  A čo znamená pokora? Pre mňa je to napríklad držať sa témy a neodbočovať. A zodpovedať si vzájomne otázky bez hnevu. A podľa Teba?

 • ildikó

  Súhlasím,prosím Ťa len o to, aby si zniesol moju úprimnosť bez pocitu, že sa hnevám.

  I.

Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!