Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Môj dojem z prednášky pána Filozofa.

Milan Rusko 25 November 2011 PDF Tlačiť E-mail

Navštívil som prednášku p.Filozofa s názvom "Galaktická transformácia" 24.11.2011. Bola to moja druhá návšteva na jeho prednáške.

Prednášajúceho vnímam ako človeka, ktorý pochopil deštrukčnosť spoločnosti, v ktorej žijeme, jej smerovanie k sebazničeniu. Snaží sa hľadať riešenie a viesť seba aj iných ľudí nejakým pozitívnym smerom. Sám sa nazýva "filozofom" a pod filozofiou zrejme rozumie nejaké ucelené chápanie vesmíru a pochopenie bežných vecí okolo nás v širších súvislostiach. Práve o týchto súvislostiach bola prednáška, len máličko sa dotkol pomenovania každodenných vecí, s ktorými sa stretávame a len máličko v závere naznačil potrebné riešenie, teda čo jedinec môže urobiť pre dobro seba aj sveta.

Čo sa týka obsahu tých "širších súvislostí", ten je nepodložený, špekulatívny, získaný zrejme štúdiom rôznych ezoterických kníh, ktorých autori dostali dané "poznanie" zjavením (inšpiráciou) zrejme bez overenia pravdivosti a bez možnosti overenia pravdivosti poslucháčmi. Precesný pohyb Slnka je známy v astronómii, poznali ho aj staré národy, avšak jeho spájanie s obehom Slnka okolo stredu galaxie je už sporné a nepodložené. Navyše si protirečil, keď inokedy spájal precesiu s pohybom Slnka okolo hviezdy Alcyon v súhvezdí Plejády. Vysvetľovanie Platónskeho roku je postavené na fantazírovaní a nie na skutočnom pozorovaní. Nehovoriac o fotónových pásoch galaxie a ďalších výmysloch. Zdá sa, že jadro obsahu prednášky čerpal zo zdroja, ktorým je Karel Kourek z Prahy. (Viď odkaz dole.)

Prečo sa p.Filozof potrebuje utiekať k takýmto myšlienkovo-filozofickým konštrukciám hraničiacim s blúznením? Zrejme je v pozadí prirodzená túžba človeka po poznaní, pochopení súvislostí. Keď sa spojí s nedostatkom pokory a úcty k Pravde, keď človek odmieta priznať čo všetko nevie, odmieta pripustiť, že nemusí všetko vedieť a pochopiť, že Pravdivo vieme len to, čoho sa skutočne dotkneme, čo prežijeme, vtedy vznikajú takéto filozofie. Môžu ich byť tisícky, každý si môže vymyslieť svoju a každému bude tá jeho filozofia sedieť logicky aj emocionálne podľa miery jeho vlastnej rozumovej a emocionálnej inteligencie. A keďže mu sedí, bude ju považovať za pravdivú.

Takže celá prednáška mi pripadala ako náhrdelník s nejakými 10 diamantami (to sú pravdivé problémy spoločnosti, ktorých sa dotkol), avšak tie boli rozptýlené v troch metroch kubických hnoja (tým sú všetky tie filozofické omáčky okolo toho). To pravdivé z dva a pol hodinovej prednášky by sa kľudne zmestilo do piatich minút.

V dialógu s hĺbavou poslucháčkou sa ukázalo ďalšie logické protirečenie p. Filozofa. Na jednej strane hovorí o dodržiavaní "božích zákonov", na druhej zase o neobmedzenej slobode konania človeka "božieho" v zmysle "čo chcem, to sa stane". Keď bol usvedčený z protirečenia, stiahol sa a povedal, že o Bohu sa vyjadrovať nebude.

V odpovedi na otázku komunitne zameranáho poslucháča p.Filozof odmietol nejaké spoločné napredovanie ľudí a zdôraznil výlučnosť individuálnej cesty.

Z psychologického hľadiska p.Filozof robí, čo ho baví, má pocit verejnej prospešnosti, má pozornosť ľudí-poslucháčov, ktorá ho živí tak psychologicky, energeticky a asi aj materiálne peniazmi. Medzi jeho poslucháčov patria ľudia nespokojní so stavom spoločnosti, túžiaci niečo zmeniť, avšak niektorí s nedostatkom sebadôvery potrebujú nejakého sebaistého vodcu, iným možno zas rezonuje jeho filozofia, pokiaľ si prečítali tie isté knihy.

Zo sociologického hľadiska p.Filozof vytvára skupinu ľudí, u ktorých utvrdzuje určitú vieru. Vypĺňa určitú dieru, ktorá v tejto spoločnosti existuje, ponúka hladným polievku. Okrem odtrhnutosti od pravdy a "uletenosti", negatívne pôsobí jeho odmietanie hľadania spoločných (komunitných) riešení a zdôrazňovanie individualizmu. Hoci ten individualizmus prakticky popiera tým, že sám vytvára skupinu, avšak už pod svojím individuálnym vedením. Zdá sa, že nehľadá napojenie a prepojenie na iné skupiny ľudí hľadajúcich riešenie globálnej krízy ľudstva a neponúka nič, čo by mohlo ľudstvo stmeľovať. To by totiž musel z mnohých svojich (či prebratých) bujných fantázií v upustiť.

Z duchovného hľadiska, vychádzajúc z tejto prednášky, p.Filozof je zdrojom zavádzania, inak povedané falošným učiteľom. V prvom rade vnímam zavádzanie od Pravdy, keďže za pravdu považujem to, čoho sa reálne môžem dotknúť, pocítiť, prežiť. Rozumovo-logické myšlienkové konštrukcie z môjho pohľadu odvádzajú človeka od priameho, bezprostredného vnímania reality. A toto priame vnímanie reality, vecí takých, aké v pravde sú, je podmienkou duchovnej cesty. Proste bez úcty k Pravde to nejde. V tomto teda jeho učenie je na úrovni náboženskej viery. Viera je prospešná len potiaľ, pokiaľ nás vedie k samostatnému poznaniu, k zažitiu reality, k zažitiu svojho lepšieho JA. Inak sa stáva prekážkou na Ceste.

V druhom rade ide o oberanie ľudí o čas - tým, že veľa času venuje bláznivým filozofiám, nezvýši čas na skutočný duchovný rozvoj. Ľudia sa utápajú v nereálnych myšlienkových konštrukciách, namiesto aby reálne niečo robili, najprv so sebou, potom so spoločnosťou, v ktorej žijú. Prázdne filozofovanie oberá ľudí o tvorivosť.

Ďalšie zavádzanie vidím v izolovanosti skupiny. Žiadna snaha o dialóg, žiadna snaha o spájanie. Keďže skutočná Cesta je postavená na Láske, nevytvára izolované skupiny, ale snaží sa spolupracovať s každým, dokonca aj s tvorcami súčasného systému, nedištancuje sa od žiadneho človeka, od žiadnej skupiny.

Na záver niečo pozitívne: Návod na uzdravenie: Pán Filozof je vcelku dobrý človek, záleží mu na ľudstve a chce pomáhať ľuďom. Prajem p.Filozofovi, aby vedel v sebe nájsť toľko pokory, žeby si priznal, že nemusí vedieť všetko a žeby niektoré veci nechal aj na poznávanie do budúcnosti. Žeby oporu svojho života nehľadal v nejakej galaktickej filozofii, ale v tom, čím reálne je a čo v sebe cíti, čím by mohol byť. Prajem mu, aby si vedel sadnúť do kruhu a komunikovať s ľuďmi nediktátorským spôsobom. To je samozrejme omnoho ťažšie, než prednášať ľuďom svoje názory a živiť sa ich pozornosťou.

 

Milan Rusko

http://www.eiaktivity.sk/2011/platonsky-rok

Komentárov (2)
 • Lucia

  Pýtal si sa filozofa niečo aj ty, Milan? A kto ešte s tebou bol okrem Romana?

 • Milan Rusko

  Á, vitaj Lucka!

  Ten druhý, kto sa pýtal, koho citujem, bol Miro. My traja sme tam boli. A "náhodne" sme sa stretli pár hodín predtým všetci traja na ulici blízko námestia... To bude nejaké znamenie... :idea:

  Ja som sa opýtal, že konkrétne čo treba urobiť, aby sme "naplnili poslanie tejto doby". V podstate povedal: Vystúpiť zo systému, vstúpiť do seba. Ale keď som sa ešte konkrétnejšie pýtal, tak ma vlastne akurát odkázal na svoje semináre. To už sa mi nepáčilo, lebo takto to môže povedať každý, kto si chce prihrievať svoju polievočku. :D

  No a potom mu myseľ ubehla k nejakému čerpaniu energie samotnými bunkami, čomu som vôbec nerozumel, tak som to mal len za prázdne slová...

Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!