Páči sa mi obsahovo veľmi dobrý rozhovor,ktorý nedáva socializmu ako najhumánnejšiemu sociálno- ekonomickému systému žiadne hanlivé prívlastky tendenčne mu pridávané súčasným drsným a nehumánnym kapitalistickým systémom u nás, klamne nazývaným demokracia. Demokracia sa dá uplatňovať v rôznych systémoch.