Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Brahma v nás a Brahma okolo nás. Vyvracanie mýtov o politike, práci a o láske.

Milan Rusko 15 Apríl 2013 PDF Tlačiť E-mail

Stretnutie v pondelok 15.4.2013 od 18:00 v Čajovničke

Prečo sa zaoberať akýmsi brahmanizmom, keď príklady z dejín sú tak chabé? Ako my môžeme vedieť, že nejaká brahmanská spoločnosť niekedy jestvovala?

No môžme to vedieť zo seba. V duši každého človeka sú rôzne smerovania, rôzne chcenia, ktoré zápasia medzi sebou a je na nás alebo na osude, čo prevládne, čomu v sebe dáme priestor, akým človekom budeme. Či budem staviteľ, záhradník, obchodník, umelec, bojovník za spravodlivosť, duchovne hľadajúci alebo všetko naraz.

Podobne je to v spoločnosti, ktorú tvoria ľudia s rôznym zameraním a túžbami. Podľa toho, ktoré zameranie prevládne, taký sa vytvorí duch spoločnosti, duša národa. Či budeme národ, ktorý utláča iné národy alebo ten, ktorý spolupracuje a pomáha. Či budeme národ egoisticky zameraných ľudí alebo národ súdržný. Či budeme národom materialistickým alebo duchovným. Kto vie múdro vládnuť sebe samému, vie múdro vládnuť spoločnosti, kto vie správne ovládať spoločnosť, ten vie ovládať aj seba.

Takže týmto padá jeden mýtus a fáma, že duchovno a politika nejdú k sebe, že duchovno nemá čo povedať do politického usporiadania spoločnosti. Duchovno má čo povedať, lebo aký je duch, taká je spoločnosť. A aká je spoločnosť, v takej duchovnej atmosfére všetci vyrastáme a ňou sme všetci ovplyvňovaní.

Brahmanská spoločnosť nie je zložená zo samých brahmanov (duchovných, filozofov, kňazov). Brahmanská spoločnosť obsahuje všetky vrstvy. A aj brahman obsahuje v sebe všetky vrstvy. Brahman nie je ten, kto nevie pracovať, kto nevie ani motyku či lopatu chytiť do ruky. Brahman nie je ten, kto nenávidí svoje telo a hmotu. Brahman je ten, kto má v sebe správne zoradené priority, kto nepredáva a nezrádza Ducha za misu jedla, či za peniaze. Podobne brahmanská spoločnosť je taká, v ktorej je Duch v úcte v každej vrstve, v ktorej aj ľudia, ktorí ľnú k pôde, či k hmote, rozoznávajú prioritu hodnôt. Tu teda padá ďalší mýtus, fáma, že duchovný človek hľadá vyslobodenie z hmoty, že sa nezaoberá hmotnou prácou, lebo by mu uškodila. Je to lož. Práve naopak, brahman (duchovný učiteľ), ktorý sa nezaoberá hmotnou prácou, škodí ľuďom, lebo nemá v sebe zdravú vyváženosť, ani ju nemôže odovzdať iným, ani nemôže pracujúcich ľudí pochopiť.

S vyváženosťou ducha a tela najviac súvisí láska muža a ženy. Spoločnosť bez lásky muža a ženy je mŕtva, určená na vyhynutie. Tu teda nachádzame ďalší mýtus a fámu, že duchovný človek nemá nič s láskou, že ho nezaujíma pohlavný vzťah, len Boh. Snaží sa nám to nahovoriť existencia mníšskych stavov v rôznych náboženstvách. Lenže mníšstvo je zdravé len potiaľ, pokiaľ človek ešte nestretol toho pravého partnera. Alebo pokiaľ mu okolnosti vzťah neumožňujú. Inak je láska muža a ženy nielen v súlade s duchovnom, ale je samotným základom života, toho telesného aj toho duchovného. Láska v telesnej podobe dáva zrod novému životu. Tá istá láska vo svojom duchovnom prejave zase dáva životu zmysel a naplnenie. Čiže láska je to, čo plodí život v telesnej aj v duchovnej rovine. Láska práve spája nebo so zemou. Láska a rodina nás učí zdravým medziľudským vzťahom. Tak, ako je to v zdravej rodine, tak to má byť aj v národe a medzi všetkými ľuďmi.

Tu sa natíska jedna otázka: Prečo, keď je láska tak bežná, každý po nej túži, každý ju hľadá, prečo potom spoločnosť nie je duchovná? Odpoveď: No práve preto, že láska nie je dosť duchovná a je príliš telesná. Preto, že láska je plná strachu a egoizmu. Namiesto snahy dávať sa a prispôsobovať sa, ktorá je láske vlastná, je tu snaha brať a ovládať, ktorá je láske cudzia.

Preto stačí zmeniť lásku muža a ženy a zmení sa celá spoločnosť. Ak lásku potlačíme, zmeníme ju len na sex, vezmeme jej úctu a dôstojnosť, uvrhli sme spoločnosť do prachu, na kolená, do otroctva. Toto sa deje v našich dňoch, toto sa dnes stalo s láskou muža a ženy a celkom zámerne sa to stalo. Naopak, ak lásku vzkriesime, vrátime jej jej pôvodný božský význam, vzkriesime a uzdravíme celú spoločnosť, lebo zdravá láska je vzorom pre všetko ostatné v spoločnosti. A na toto všetci čakáme, ako na spasenie.

Milan Rusko

Komentárov (0)
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!