Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Humanizmus

Reakcie z pohľadu humanistickej filozofie a polemika s ním.

Videl som Promethea

Milan Rusko 22 Január 2011 PDF Tlačiť E-mail

Archa zmluvy ako kondenzátor?

Bol som na stretnutí spolku Prometheus a páčilo sa mi. Inteligentní a milí ľudia, ktorí sa v dnešnej dobe biznisu, bulváru, pijatiky, vysedávania pred televízorom, nakupovania a prázdnych rečí, venujú ušľachtilým veciam. Skutočne výstižný názov, lebo sú ako ten Prometheus, ktorý sa vzbúril proti Bohu z ušľachtilých dôvodov. Touto vzburou proti zaužívaným náboženstvám v mene hľadania pravdy sú vlastne veľmi podobní duchovnej ceste.

 

Hľadanie kreatívneho Boha

Ing.Július Voskár 15 December 2010 PDF Tlačiť E-mail

Svedčilo by o netolerantnosti, keby ateista či agnostik odoprel nábožensky veriacemu občanovi vieru vo vznik a jestvovanie vesmíru a sveta pôsobením akéhosi Boha a súčasne ho nepodrobil analýze kritickým rozumom a logikou.

 

Emocionalita a ateizmus.

Julo 07 December 2010 PDF Tlačiť E-mail

Pri opise jednej silne prežívanej emocionálnej situácie pred priateľmi v klube som dostal otázku: „ Ste veriaci ? “  Ako sa postupne ukázalo, tento mladý človek mal na mysli vieru v Boha

Vynára sa tu implicitne otázka – vyžaduje silná emocionalita človeka vieru v Boha, príslušenstvo k nejakej náboženskej skupine, cirkvi?

 

O zmysle života

Julo 03 December 2010 PDF Tlačiť E-mail

Život

Položme si otázku, čo je život? Dar boží daný živým bytostiam – hovorí teológia; spôsob existencie bielkovín – hovorí dialektický materializmus; život je samohyb – hovorí Platón; život je myslenie – hovorí Fichte; život je produktívna syntéza prírody, ducha a slobody – hovorí Schelling. Takto by som mohol pokračovať ďalej citovaním názorov na život od rôznych mysliteľov. Biológia považuje za živé to, čo reaguje na vonkajšie podnety, má látkovú výmenu, rozmnožuje sa. Treba dodať, že takejto štruktúre, majúcej predchádzajúce vlastnosti prináleží vedomie, reflektujúce seba a svoje okolie. Francúzky filozof Henri Berkson, skúmajúc intenzitu vedomia dospel k záveru, že nielen človek, zvieratá, rastliny, ale aj iné atómové štruktúry ako aj sám atóm má akési vágne vedomie – teda žije.