Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Vitajte na stránkach Školy života...

Rozhovor s Dr. Emilom Pálešom, o duchovnosti, o spravodlivosti, ...

Emil PálešPamätám si môj prvý kontakt s Vami na prvom stretnutí čitateľov časopisu Sophia pri Banskej Bystrici. Mali ste na sebe džudistické kimono, jemné spôsoby a razantné odmietanie klamných ciest. Boli ste pre mňa vzorom človeka odľahčeného od materiálnych starostí a oddaného duchovnému hľadaniu. Ste stále rovnaký? V čom ste teraz iný? Robili by ste niečo inak, keby ste mohli zmeniť svoju minulosť?

Nebolo to kimono, len strih a materiál ho mohli pripomínať. V tom čase som naozaj cvičil orientálne bojové umenia. Som stále ten istý a zároveň iný. V jadre som stále verný cieľu, ktorý som si vytýčil v ranej mladosti, ale tri desaťročia skúsenosti zmenili formu a prostriedky, akými ho chcem dosiahnuť. Vo vývinovej psychológii platí zákonitosť, ktorú by sme mali poznať. Dvadsiatnik má ideály, ktoré vníma akosi poeticky, citovo. No ak ich nemá stratiť, okolo tridsiatky ich musí prepracovať aj rozumovým pochopením. A okolo štyridsiatky ich musí premeniť na konkrétne činy. V mladosti je nám zjavená úloha, ktorú máme postupne premeniť na skutočnosť. Ľudia sa namiesto toho vzdajú, hovoria že svet je taký a taký – ale je taký len ich vlastnou vinou, pretože ho nezmenili. Stále zápasím o skĺbenie duchovných ideálov s realitou, lebo kapitulovať pred vonkajšou realitou je koniec života duše.

Čítať celý článok...  

Duchovné príčiny nespravodlivosti vo svete. Časť IV: Otázky a odpovede

Ahojte, ďalšie stretnutie bude 25.8.2013 o 18:00 na námestí pod vežou.

Minule sme hovorili o hlavnej globálnej nespravodlivosti dneška, ktorou je útlak, v prvom rade útlak ekonomický. Hovorili sme o príčine útlaku, ktorou je hlavne túžba po bohatstve a moci, ktorá v dušiach určitej skupiny ľudí nemá zábrany. Hľadali sme zdroj tejto túžby a našli ho v akomsi obraze plného bohatstva a plnej moci, ktorý je ukrytý kdesi hlboko v duši každého človeka a ktorý za istých okolností sa prejaví tak, že človek získava bohatstvo a moc tak, že o ne oberá iných, čo už je nespravodlivosť. Spomenuli sme aj to, prečo je zapísaný v nás tento obraz bohatstva a moci, že jeho pôvod treba hľadať v prvopočiatočnom stave našej duše, teda v stave bohatstva a moci, v ktorom naša duša už musela byť a tento stav duše môžeme nazvať stavom absolútnej blaženosti, stavom Božským alebo aj spojením s Bohom. Teraz si zopakujeme najdôležitejšie a najspornejšie body v otázkach.

Čítať celý článok...  

Duchovné príčiny nespravodlivosti vo svete. Časť III: K zdroju spokojnosti v nás

Stretnutie v pondelok 19.8.2013 o 18:00 na Námestí pod vežou.

Minule sme popísali základné formy útlaku, ktorý sa tu dnes deje v globálnom merítku. Dnes je to hlavne útlak ekonomický, teda vyciciavanie ľudí formou predaja, zvlášť predaja základných životných potrieb.

Čítať celý článok...  

Duchovné príčiny nespravodlivosti vo svete. Časť II: Nespravodlivosť okolo nás.

Stretnutie v pondelok 12.8.2013 o 18:00 na Námestí pod vežou.

Na duchovnú cestu ma vyhnala práve nespravodlivosť vo svete, ktorá sa dotýka každého z nás. Čo považujem za najväčšiu nespravodlivosť:

Čítať celý článok...  

Duchovné príčiny nespravodlivosti vo svete. Časť I.

Diké - bohyňa spravodlivostiStretnutie 5.8.2013 o 18:00 na Námestí pod vežou.

Čo je spravodlivosť? V dnešnej dobe relativizmu a popierania rozdielu medzi dobrom a zlom nájdeme ľudí, ktorí svätosväte tvrdia, že spravodlivosť je len dohoda o fungovaní spoločnosti alebo zákony, ktoré nejaká skupina urobí povinnými pre všetkých. Nie je tak. Iní tvrdia, že spravodlivosť, to sú zákony, ktoré poslal Boh cez nejakého proroka, aby sme ich poslúchali. Nie je ani tak.

Čítať celý článok...  

Láska a sebaobetovanie

Stretnutie v pondelok 8.7.2013 o 18:00 na Námestí pod vežou. Ak bude teplo, s dekou a fľašou vody posedíme niekde na trávičke...

Téma: Láska a sebaobetovanie.

Láska bez sebaobetovania nie je láska, ale ľnutie. Ak mám rád halušky s bryndzou, nepýtam sa, ako sa cíti haluška v mojom hrdle. Zaujíma ma len, ako sa cíti moje hrdlo s haluškou. Ale skutočná láska k Haluške začína tam, kde sa pýtam, čo robí Halušku šťastnou. Obetujem svoj záujem a hľadám záujem milovanej Halušky. A ak moja Haluška urobí to isté voči mne, láska je opätovaná, čo dávam, to dostávam, ale je to omnoho krajšie, než keby som miloval len seba. Prečo? Pretože je to darované, darované z lásky.

Čítať celý článok...