Používatelia Microsoft Internet Explorera :
Použite prosím kvalitný prehliadač Firefox alebo GoogleChrome !

Vitajte na stránkach Školy života...

Rozhovor s Petrom Vyšehradským, časť druhá

Druhá časť rozhovoru s Petrom Vyšehradským, mladým nekonformným autorom, ktorý sa svojím písaním snaží dotknúť či priblížiť k utajenej podstate bytia. Nech tento rozhovor poodhalí jeho dušu a nech čitateľ sám posúdi, kde trafil tón a kde je jeho struna možno ešte  nedoladená. ;-) Tento rozhovor, ako aj celá Škola života nie je určená tým, ktorí hľadajú vodcov, ktorých by mohli nasledovať. Tento rozhovor a celá Škola života je určená tým, ktorí chcú pochopiť múdrosť sami v sebe a chcú uchopiť svoj život skutočne do svojich vlastných rúk a nebyť vláčený tým, čo nie je ich vlastnou podstatou. Takže nepreberám žiadnu zodpovednoť za tých, ktorí budú uvedené veci slepo nasledovať. Nech je článok podnetom k zamysleniu a inšpiráciou. Nech to posmelí hľadačov pravdy, aby sa nebáli robiť aj chyby. Príjemné čítanie.

Čítať celý článok...  

Rozhovor s Petrom Vyšehradským, časť prvá

Peter Vyšehradský je mladý človek, ktorý sa zaujíma o duchovno, históriu Zeme, kozmológiu, pôvod človeka. Veľa publikuje na internete, chystá sa vydať knihu, v ktorej zhrnie svoje poznatky. Zaujalo ma hlavne jeho nadšenie pre vec a tak som mu položil zopár otázok. Práve komunikácia, dialóg je to, čo približuje ľudí k pravde. Navyše rozhovor mi ušetrí robotu. Nemusím veľa písať, stačí dobre položiť otázky a odpovie za mňa niekto iný... ;-)

Keď s niekým robím rozhovor, neznamená to, že s ním vo všetkom súhlasím. Je to o hľadaní pravdy, ale aj o hľadaní ľudí, ktorí pravdu hľadajú.

Po dlhšom čase teda skúsim oživiť tieto stránky, nech sa ľudia preberú z letargie, nech nezápasia nekonečne s krízou, ale nech vypnú hruď a postavia sa hrdo čelom k pochopeniu pravdy o svete v ktorom žijeme a o svete, v ktorom by sme mohli žiť, nebyť ľudskej hlúposti, strachu a nevedomosti.

Čítať celý článok...  

Ezopova bájka: Vlci a ovce

Vlk a ovcaVlci úklady činiac stádu ovčiemu, keď už nemohli zmocniť sa ich pre psov, ktorí ich strážili, uznali, že ľsťou treba toto vykonať. A poslali poslov k ovciam, požadovali od nich psov, dokladajúc, že tí sú príčinou nepriateľstva a majú im byť odovzdaní a tak že mier nastane medzi nimi. Tu ovce, nehľadiac na budúcnosť, vydali psov svojich a vlci, ktorí ich dostali do svojej moci, nestrážené stádo ľahko vyhubili.

Čítať celý článok...  

Ako chápať moje kritické články

Ja viem, že mnohých pohoršujú moje písanky,
hlavne tie s obsahom kritickým.
Rád teda oboznámim Jurajov i Janky
so zákulisím týchto mojich listín.

Čítať celý článok...  

Niečo o Škole života

borievkaPrečo píšem? Pretože tu úplne chýba škola pre život, ktorá by z ľudí robila v prvom rade Človeka a až potom odborníka. Škola, ktorá by vychovávala platných členov ľudskej komunity, ktorí múdro a radostne prispievajú k spoločenskému blahu všetkých. Ľudí, ktorí sú vnútorne pevní, ktorých neskláti prvá prekážka, vnútorne čistí, ktorých nezvedie prvý zvod. Dnes školy vychovávajú možno niekedy odborníkov, ale kto vychová v nás Človeka? Spolupracujúca komunita takýchto Človeko-Ľudí nazýva sa Civilizácia. Dnešná spoločnosť sa civilizáciou zďaleka nazvať nedá, pretože namiesto spolupráce je tu boj, namiesto múdrosti klamstvá, lži, manipulácie, namiesto rozvoja devastácia, namiesto lásky egoizmus.

Čítať celý článok...  

Otvorenie tretieho ucha

UšiMotto: Spýtal som sa: Čo treba, aby sa človek naučil pekne spievať? Odpovedali mi: Treba mať hudobný sluch. Hovorím: Sluch? Spieva sa ušami, či hlasivkami? Hovoria mi: Bez sluchu, chlapče, bez sluchu sa spievať nedá. Mať dobrý sluch znamená rozpoznávať intervaly medzi tónmi, vnímať jemné rozdiely zvukov. Ak máš sluch, hlasivky sa prispôsobia. Ak nemáš sluch, nerozoznáš, čo si zaspieval dobre a čo falošne.

Čítať celý článok...